مفهوم، ویژگی‌ها و آثار طلاق رجعی

بدون دیدگاه


عقود و قراردادها زمانی‌که به وجود می‌آیند، آثاری را در پی خواهند داشت، اجرا می‌شوند و گاه نیز بدون اینکه به مرحله‌ی اجرا برسند یا با گذشت مدت زمانی از اجرا به دلایل مختلف منحل می‌شوند و از بین می‌روند. راه‌های انحلال توافق‌های قراردادی در قراردادهای مختلف، متفاوت است. در این میان عقد نکاح ویژگی‌های خاص و برجسته‌ای در میان عقود و قراردادها دارد که همین خاص و متمایزبودن موجب شده است که شیوه‌های خاصی نیز برای انحلال آن پیش‌بینی شود. در ادامه به بررسی این شیوه‌ها به ویژه طلاق رجعی می‌پردازیم. پس برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، با ما همراه باشید.

عقد نکاح می‌تواند موقت یا دائم باشد. در عقد نکاح موقت، انقضای مدت و بذل مدت از جمله شیوه‌هایی است که موجب انحلال عقد می‌شود؛ ولی در عقد نکاح دائم طلاق مهم‌ترین شیوه‌ی انحلال رابطه‌ی زوجیت خواهد بود که به واسطه‌ی عقد نکاح میان دو نفر -زن و مرد- ایجاد شده است. طلاق، انواع مختلفی دارد که قانون مدنی در ماده‌ی ۱۱۴۳ آن را به دو نوع بائن و رجعی تقسیم کرده است. در این نوشتار تصمیم داریم که به بررسی مفهوم، ویژگی‌ها و آثار طلاق رجعی بپردازیم.

طلاق در چه صورتی رجعی است؟

برای پی‌بردن به اینکه طلاق در چه صورتی رجعی است، باید با مصادیق طلاق بائن آشنا شویم، زیرا طلاق را در صورتی می‌توان رجعی دانست که بائن نباشد؛ یعنی در قانون مدنی مصادیق طلاق بائن مشخص شده است و هر طلاقی که بائن نباشد، رجعی خواهد بود. طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در موارد زیر طلاق بائن است:
الف. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
ب. طلاق زن یائسه
پ. طلاق توافقی (طلاق مُبارات) یا طلاقی که به درخواست زن و به واسطه‌ی کراهت او از همسرش صورت گرفته باشد(طلاق خُلع). منظور از کراهت، بی‌میلی نسبت به ادامه‌ی زندگی مشترک است. گاهی این کراهت از جانب هر دو طرف یعنی زوج و زوجه خواهد بود که درنتیجه‌ی آن طلاق توافقی صورت می‌گیرد؛ یعنی هر دو طرف تمایل به جدایی دارند. گاهی نیز درخواست طلاق از سوی زن مطرح می‌شود. در هر دو صورت، طلاق بائن است.
ت. سومین طلاقی که پس از سه وصلت متوالی(پشت سرهم) بین زن و مرد، صورت می‌گیرد. یعنی اگر زن و مرد سه‌بار متوالی باهم وصلت کنند و برای بار سوم از هم طلاق بگیرند، این طلاق سوم از نوع بائن خواهد بود.

درصورتی‌که طلاق واقع‌شده هیچ یک از موارد فوق نباشد، رجعی خواهد بود. یکی از بارزترین مصادیق طلاق رجعی حالتی است که طلاق به درخواست شوهر صورت می‌گیرد. یعنی اگر طلاقی که واقع می‌شود، هیچ یک از شرایط گفته شده را نداشته باشد و نیز با درخواست شوهر صورت بگیرد، باید آن را طلاق رجعی دانست.

مفهوم طلاق رجعی

پس از واقع‌شدن طلاق، به دلایل مختلفی زن برای مدتی نمی‌تواند ازدواج کند و به عبارت دیگر، شوهر اختیار کند. به این دوره، «عدّه» گفته می‌شود. رجعی‌بودن طلاق به این معنا است که شوهر حق دارد و می‌تواند در این دوره یعنی دوره‌ی «عدّه» به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد. درواقع اگر طلاق رجعی باشد، نکاح به صورت قطعی منحل نمی‌شود. این درحالی است که اگر طلاق صورت‌گرفته بائن باشد، با وقوع طلاق رابطه‌ی زوجیت به صورت قطعی منحل می‌‌شود و شوهر دیگر هیچ حقی برای رجوع ندارد. درواقع در طلاق رجعی قانون‌گذار این فرصت را به زوجین می‌دهد که در ایام «عدّه» بتوانند تصمیم نهایی خود را برای قطع یا ادامه‌ی زندگی مشترک خود بگیرند. تصمیم به ادامه‌ی زندگی مشترک با رجوع مرد صورت می‌گیرد. در طلاق رجعی، رجوع حقی است که برای مرد در نظر گرفته شده است و به صورت عملی یک جانبه از سوی او انجام می‌شود. مرد می‌تواند با هر لفظ یا رفتاری که نشان‌دهنده‌ی قصد وی برای رجوع باشد، این کار را انجام دهد. اگر رجوع واقع شود، طلاق واقع‌شده کأن لم‌ یکن محسوب می‌شود و ازدواج سابق با همه‌ی آثاری که داشته است ادامه می‌یابد. درنتیجه، دیگر نیازی به ازدواج مجدد نیست.
همچنین درصورتی‌که شوهر در دوره‌ی عدّه‌ی طلاق رجعی رجوع کند و پس از نزدیکی با همسر خود در طُهر بعدی او را طلاق دهد، به این طلاق، طلاق عدّی گفته می‌شود.

آثار طلاق رجعی

آثار طلاق رجعی

در طلاق رجعی، رابطه‌ی زوجیت با طلاق منحل می‌شود، ولی به حکم شرع و قانون مدنی تا زمانی که زن در عدّه است، آثار ناشی از زوجیت یعنی حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج تاجایی‌که مغایر با طلاق نباشد، ادامه پیدا می‌کند. در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود که در دوره‌ی عدِّه‌ی طلاق رجعی در حکم زوجه است. رجعی‌بودن طلاق که به معنای توانایی مرد برای رجوع به طلاق در دوره‌ی عدّه است، آثار زیر را به دنبال دارد:
الف. در این دوره مرد نمی‌تواند از زن انتظار تمکین به معنای خاص را داشته باشد، اما باید نفقه‌ی او را بپردازد و میزان نفقه در صورتی که طرفین در خصوص آن به توافق نرسند، توسط دادگاه مشخص خواهد شد.
ب. اگر یکی از زوجین در دوره‌ی عدّه فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.
پ. قاعده این است که مرد نمی‌تواند به صورت همزمان دو خواهر را به عقد خود درآورد. این موضوع در خصوص عدّه‌ی طلاق رجعیه هم باید مراعات شود. بدین معنا که چون زن مطلقه تازمانی‌که در عدّه‌ی طلاق رجعیه قرار دارد، در حکم زوجه است، پس در این مدت مرد نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند.

تشریفات خاص طلاق رجعی

طبق ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در طلاق رجعی صیغه‌ی طلاق جاری و مراتب آن صورت‌جلسه می‌شود. در صورتی که در دوره‌ی عدّه رجوع تحقق پیدا کند، این صورت جلسه ابطال می‌شود، اما اگر رجوع صورت نگیرد، صورت‌جلسه تکمیل شده و طلاق ثبت می‌شود. باید توجه داشت که ثبت طلاق در این مورد منوط به این است که گواهی کتبی ارائه‌ شود که نشان دهد زوجه‌ی مطلقه تا پایان مدت عدّه در منزل مشترک سکونت داشته است و دو نفر نیز به عنوان شاهد این گواهی را امضا کرده باشند. به عبارت بهتر، در دوره‌ی عدّه‌ی طلاق رجعی زوج و زوجه باید در منزل مشترک سکونت کنند و این موضوع یکی از شرایط ثبت طلاق رجعی پس از اتمام دوره‌ی عدّه است.

الزامی‌بودن ثبت رجوع

اگر مرد در دوران عدّه رجوع کند، با این رجوع ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته ادامه پیدا می‌کند و نیازی نیست که مجددا ازدواج صورت بگیرد. ثبت رجوع هم برای صحیح‌بودن آن لازم نیست، اما الزامی است؛ یعنی اگر کسی رجوع خود را ثبت نکند، نمی‌توان گفت که این رجوع صحیح نیست، اما درعین‌حال هم ملزم خواهد بود که آن ثبت کند و هم به پرداخت جزای نقدی (از ۸ میلیون تا ۱۸ میلیون تومان) یا تحمل حبس (از ۹۱ روز تا شش ماه) محکوم خواهد شد. پس ثبت رجوع الزامی است و در صورت عدم ثبت، شوهر به مجازات‌هایی که ذکر شد، محکوم خواهد شد.

منبع: در نگارش این مطلب از کتاب «مختصر حقوق خانواده» که توسط آقایان؛ دکتر سیدحسین صفایی و دکتر اسدالله امامی به رشته‌ی تحریر درآمده، بهره گرفته شده است.

مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید


31900تومان


هرآن‌چه باید درباره مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج باید بدانید | چطورآلرژی، پاسخ شدید سیستم ایمنی بدن به موادی است که به‌طور طبیعی خطرناک نیستند. مواد آلرژی‌زای رایج عبارت‌اند از پوست مرده‌ی حیوانات، گرده‌ی گل‌ها و گیاهان و زهر زنبور عسل. البته هر چیزی ممکن است آلرژن باشد؛ درصورتی‌که موجب واکنش شدید سیستم ایمنی بدن شود.

هر ماده‌ای که سبب واکنش‌های آلرژیک شود، آلرژن نامیده می‌شود. آلرژن‌ها ممکن است در غذا، نوشیدنی و در محیط اطراف وجود داشته باشند. بیشتر آلرژن‌ها بی‌خطر هستند و روی اکثر افراد، هیچ تأثیری ندارند.

اگر فردی نسبت به یک ماده (مثلا نسبت به گرده گل) آلرژی داشته باشد، سیستم ایمنی بدن او نسبت به این ماده واکنش نشان می‌دهد؛ طوری‌که انگار ماده‌ای مضر و خطرناک است و سیستم ایمنی بدن تلاش می‌کند تا آن را از بین ببرد.

حقایقی در مورد آلرژی

 • آلرژی در واقع نتیجه‌ی پاسخ نادرست ایمنی به موادی است که به‌طور عادی، بی‌خطر هستند.
 • از رایج‌ترین آلرژن‌ها می‌توان به گردوغبار، گرده گل‌ها و گیاهان و آجیل اشاره کرد. این آلرژن‌ها علائمی مثل عطسه، استفراغ و… ایجاد می‌کنند.
 • آنافیلاکسی واکنش آلرژیک بسیار شدیدی است که جان بیمار را تهدید می‌کند و حتی موجب مرگ می‌شود.
 • برای تشخیص آلرژی، ممکن است از نمونه‌ی خون بیمار استفاده شود.
 • علائم آلرژی با دارو درمان می‌شود، ولی خود آلرژی فقط از طریق کاهش حساسیت درمان می‌شود.
 • آنافیلاکسی، نیازمند فوریت‌های پزشکی و درمان‌های اورژانسی است. تزریق‌کننده‌ی اپی‌نفرین می‌تواند شدت واکنش آنافیلاکسیک را کاهش دهد.

آلرژی چیست؟

آلرژی چیست

آلرژی یک واکنش غیرعادی رایج در دستگاه ایمنی بدن است که معمولا نسبت به مواد کاملا بی‌خطر اتفاق می‌افتد.

وقتی فردی مبتلا به آلرژی با آلرژن تماس پیدا می‌کند، واکنش‌های آلرژیک، فورا اتفاق نمی‌افتند. سیستم ایمنی بدن به‌مرور نسبت به این ماده حساسیت نشان می‌دهد و سپس واکنش‌های بیش از حدی بروز خواهد داد.

سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و یادآوری آلرژن به زمان نیاز دارد. وقتی سیستم ایمنی بدن نسبت به یک ماده حساس می‌شود، شروع به ساخت آنتی‌بادی برای حمله به آن می‌کند. این فرایند، حساس‌شدگی (sensitization) نام دارد.

حساس‌شدگی ممکن است چند روز یا چند سال طول بکشد. در بسیاری از موارد، فرایند حساس‌شدگی، کامل نمی‌شود. درواقع، بیمار، بعضی از علائم را تجربه می‌کند ولی کاملا مبتلا به آلرژی نیست.

آلرژی ممکن است فصلی باشد. مثلا رینیت آلرژیک یا التهاب مخاط بینی در فصل بهار به اوج خود می‌رسد، چون در این فصل، میزان گرده‌های موجود در هوا بسیار زیاد است.

تعداد افرادی که در سراسر دنیا مبتلا به آلرژی هستند، در حال افزایش است.

علائم

آلرژی چیست - علائم

واکنش آلرژیک موجب التهاب و تحریک اندام‌های مختلف می‌شود. نشانه‌ها و علائم آلرژی به نوع آلرژن بستگی دارد. واکنش‌های آلرژیک ممکن است در دستگاه گوارش، پوست، سینوس‌ها، مسیرهای عبور هوا، چشم و بینی، اتفاق بیفتد.

واکنش‌های آلرژیک ممکن است با علائم سایر بیماری‌ها اشتباه گرفته شوند. مثلا آلرژی بهاری، علائمی شبیه به سرماخوردگی معمولی دارد ولی علت ایجاد هر کدام، متفاوت است.

در ادامه مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده و علائم هر کدام از آلرژی‌ها را نام می‌بریم:

آلرژی به گرد‌وغبار و گرده گل‌ها

واکنش‌های پوستی

 • پوسته‌پوسته شدن؛
 • خارش؛
 • بثورات پوستی.

آلرژی به غذا

 • حالت تهوع و استفراغ؛
 • زبان متورم؛
 • احساس کرختی و مورمور شدن در دهان؛
 • ورم کردن لب، صورت و گلو؛
 • معده درد؛
 • تنگی نفس؛
 • خونریزی مقعدی به‌خصوص در کودکان؛
 • خارش دهان؛
 • اسهال.

آلرژی بر اثر گزش حشرات

آلرژی به داروها

 • زبان، لب و صورت متورم؛
 • بثورات پوستی؛
 • خارش؛
 • خس‌خس سینه؛
 • احتمال آنافیلاکسی.

آنافیلاکسی

آلرژی چیست - آنافیلاکسی

آنافیلاکسی، واکنش آلرژیک شدید و افزایشی است که به‌سرعت بروز می‌کند. این واکنش شدید ممکن است جان بیمار را تهدید کند و باید به‌شکل اورژانسی، تحت درمان قرار بگیرد. این نوع از واکنش‌های آلرژیک علائم مختلفی را در مدت چند دقیقه تا چند ساعت بعد از تماس با آلرژن نشان می‌دهد. اگر تماس با آلرژن، داخل وریدی باشد، علائم بین ۵ تا ۳۰ دقیقه بعد بروز می‌کند. آلرژن‌های غذایی معمولا مدت بیشتری طول می‌کشد تا واکنش‌های آنافیلاکسیک را تحریک کنند.

طبق نتایج تحقیقات منتشرشده در «ژورنال آلرژی و ایمونولوژی بالینی»، رایج‌ترین نواحی بدن که در آنافیلاکسی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، پوست و دستگاه تنفسی است.

علائم آنافیلاکسی عبارت است از:

 • کهیر در سراسر بدن، خارش و سوزش؛
 • تورم بافت‌ها؛
 • احساس سوزش؛
 • متورم شدن زبان و گلو؛
 • تغییر رنگ پوست به سمت آبی، به‌دلیل کمبود اکسیژن؛
 • آبریزش بینی؛
 • تنگی نفس و خس‌خس سینه؛
 • گرفتگی صدا؛
 • درد هنگام بلعیدن؛
 • سرفه؛
 • افت فشار خون که باعث افزایش یا کاهش ضربان قلب می‌شود؛
 • درد در ناحیه‌ی شکم؛
 • اسهال؛
 • استفراغ؛
 • از دست دادن کنترل ادرار؛
 • درد در ناحیه‌ی لگن مشابه دردهای رحمی؛
 • اسپاسم عروق کرونری؛
 • سرگیجه و غش.

تشخیص این علائم برای دریافت سریع‌تر خدمات پزشکی و درمان، بسیار حیاتی است.

عوامل ایجاد آلرژی

آلرژی چیست - عوامل ایجاد آلرژی

آنتی‌بادی خاص به‌نام ایمونوگلوبین (IgE)، واکنش‌های آلرژیک ایجاد می‌کند. آنتی‌بادی‌ها برای مقابله‌ با عوامل خارجی و موادی که ممکن است برای بدن مضر باشند، ترشح می‌شوند. ایمونوگلوبین برای از بین بردن آلرژن‌ها تولید می‌شود که باعث تولید موادی شیمیایی می‌شود که عامل تحریک‌کننده برای ایجاد واکنش‌های آلرژیک است.

یکی از این مواد شیمیایی، هیستامین نام دارد. هیستامین باعث گرفتگی عضلات در راه‌های عبور هوا و دیواره‌ی رگ‌های خونی می‌شود. همچنین، پوششی در بینی ایجاد می‌کند که باعث تولید بیشتر مخاط می‌شود.

ریسک فاکتور یا عوامل خطر

عوامل زیر می‌تواند بر گسترش و ایجاد آلرژی تأثیرگذار باشد:

 • سابقه‌‌ی آلرژی یا آسم در خانواده؛
 • سن پایین؛
 • ابتلا به آسم؛
 • قرار نگرفتن در معرض تابش آفتاب به مقدار کافی؛
 • داشتن آلرژی‌های دیگر؛
 • تولد از طریق عمل سزارین.

رایج‌ترین آلرژن‌ها

آلرژن‌های احتمالی ممکن است همه‌جا پیدا شوند.

هر غذایی ممکن است آلرژی ایجاد کند. بعضی از مواد تشکیل‌دهنده‌های غذا ممکن است تحریک‌کننده‌ی واکنش‌های آلرژیک باشند؛ مثلا گلوتن یا پروتئینی که در گندم وجود دارد. ۸ غذایی که بیشتر از سایر مواد، احتمال دارد که آلرژی ایجاد کنند، عبارت‌اند از:

سایر آلرژن‌ها عبارت‌اند از:

 • مواد و ترشحات ناشی از حیوانات مثلا پشم، خز، پوست مرده بدن حیوانات، Fel d 1 که نوعی پروتئین موجود در بزاق گربه است؛
 • داروهایی مثل پنی‌سیلین، سالیسیلات، سولفونامید؛
 • غذاهایی مثل ذرت، کرفس، کدوحلوایی، کنجد و لوبیا؛
 • گزش حشرات از جمله زهر زنبور عسل، نیش پشه، مورچه‌های آتشین؛
 • گزش حشراتی مثل ساس‌هاس بوسه‌زن (kissing bugs)، خرمگس، سیاه‌مگس و کک؛
 • سوسریان، بال‌مودار، پشه‌های بی‌نیش (lake flies) و بید؛
 • گرده‌ی گیاهان ناشی از چمن، درخت‌ها و علف‌های هرز؛
 • مواد شیمیایی مورد استفاده در منزل؛
 • فلزاتی مثل نیکل، کبالت، کروم و روی؛
 • لاتکس.

تشخیص

آلرژی چیست - تست های تشخیص آلرژی

زمانی که به پزشک مراجعه می‌کنید، پزشک در مورد علائم، زمان وقوع آنها، میزان و شدت آنها و عاملی که به‌نظر می‌رسد باعث آلرژی شده باشد، سؤال می‌کند. همچنین پزشک سؤالات دیگری در مورد سابقه‌ی خانوادگی در مورد انواع آلرژی‌ها و اینکه آیا سایر اعضای خانواده نیز دچار آلرژی هستند، می‌پرسد.

پزشک شما ممکن است تعدادی آزمایش پزشکی توصیه کند تا از طریق آن تشخیص دهد که کدام آلرژن باعث ایجاد علائم شده است یا بیمار را به متخصص مربوطه ارجاع دهد.

برخی از تست‌های رایج برای تشخیص آلرژی عبارت‌اند از:

 • آزمایش خون: این آزمایش میزان آنتی‌بادی‌های IgE را مشخص می‌کند که توسط سیستم ایمنی بدن منتشر می‌شود. این آزمایش را گاهی‌اوقات تست Radioallergosorbent یا RAST می‌نامند.
 • تست خراش پوستی‌ (Skin prick test): در این تست، پوست با خراشیدن و با مقداری از آلرژن احتمالی تحریک می‌شود. اگر پوست واکنش نشان داد و دچار خارش، قرمزی و تورم شد، نشان می‌دهد که بدن نسبت به آن آلرژن حساسیت دارد.
 • پچ تست (Patch test): در این روش، دیسک‌های فلزی کوچک حاوی مقدار کمکی از آلرژن احتمالی با نوارچسب مخصوص به پشت بیمار چسبانده می‌شوند. پزشک بعد از ۴۸ ساعت و دوباره بعد از دو روز دیگر، واکنش پوست را بررسی می‌کند.

حتی اگر بیمار بداند که چه عاملی باعث ایجاد آلرژی شده، پزشک از تست‌های مختلف برای تشخیص دقیق ماده‌ای که علت اصلی آلرژی است، استفاده می‌کند.

درمان

مؤثرترین روش درمان و مدیریت آلرژی، اجتناب از آلرژن‌ها است.

با وجود این، گاهی‌اوقات اجتناب از آلرژن‌ها امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان به‌طور کامل از آنها دوری کرد. مثلا گرده‌ی گل‌ها و گیاهان، دائما در هوا معلق است؛ به‌خصوص در فصل بهار.

داروها

آلرژی چیست - داروهای آلرژی

داروها می‌توانند به درمان علائم واکنش‌های آلرژیک کمک کنند، ولی خود آلرژی را درمان نمی‌کند. بیشتر داروهای آلرژی جزو داروهایی هستند که بدون تجویز پزشک، به‌فروش می‌رسند. قبل از مصرف هر دارویی، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

 • آنتی‌هیستامین‌ها: این داروها فعالیت هیستامین را متوقف می‌کند. در مورد مصرف آنتی‌هیستامین‌ها باید احتیاط کنید، چون بعضی از آنها، برای کودکان مناسب نیستند.
 • دکونژستان‌ها: این داروها برای درمان گرفتگی بینی به‌خصوص در مورد آلرژی‌های فصل بهار یا آلرژی به حیوانات خانگی و حتی آلرژی به گردوغبار تجویز می‌شود. دکونژستان‌ها داروهایی با تأثیرگذاری کوتاه‌مدت هستند.
 • آنتاگونیست‌های دریافت‌کننده لکوترین یا آنتی لکوترین‌ها (anti-leukotrienes): وقتی سایر درمان‌های آسم مفید نباشد، آنتی‌لکوترین می‌تواند اثرات لکوترین‌ها را خنثی کند. این مواد شیمیایی، باعث ایجاد ورم می‌شوند. بدن در جریان واکنش‌های آلرژیک، لکوترین تولید می‌کند.
 • اسپری‌های استروئیدی: این اسپری‌ها داخل بینی استعمال می‌شوند و گرفتگی بینی را کاهش می‌دهند.

ایمونوتراپی (Immunotherapy)

آلرژی چیست - ایمونوتراپی

ایمونوتراپی که گاهی «کاهش حساسیت» نیز نامیده می‌شود، یکی از انواع روش‌های درمانی است که موجب بازسازی و توان‌بخشی سیستم ایمنی بدن می‌شود. ایمونوتراپی، روشی است که در آن با تزریق دوزهای مختلف و افزایشی آلرژن در بدن، باعث افزایش تحمل فرد نسبت به آلرژن مورد نظر و کاهش علائم بالینی می‌شود. در این روش، پزشک به‌تدریج، دوز آلرژن‌ها را در طول زمان چند سال، افزایش می‌دهد. هدف این درمان، ایجاد تحمل طولانی‌مدت از طریق کاهش حساسیت به آلرژن‌ها است.

ایمونوتراپی یا ایمنی‌درمانی فقط در موارد حساسیت‌های شدید، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درمان آنافیلاکسی

آنافیلاکسی فوریتی پزشکی است. بیمار ممکن است به عملیات احیا از جمله اکسیژن‌درمانی، تزریق وریدی و مراقبت‌های ویژه نیاز پیدا کند.

افرادی که دچار آنافیلاکسی می‌شوند، به تزریق آدرنالین در عضله نیاز دارند. آنتی‌هیستامین‌ها و استروئیدها نیز معمولا در کنار تزریق آدرنالین تجویز می‌شوند.

بعد از اینکه بیمار به شرایط پایدار رسید، پزشک توصیه می‌کند که تا مدت ۲۴ ساعت در بیمارستان تحت نظر بماند تا احتمال آنافیلاکسی دوفازی از بین برود.

آنافیلاکسی دوفازی، بازگشت مجدد آنافیلاکسی در مدت ۷۲ ساعت است که بدون تماس مجدد با آلرژن‌ها اتفاق می‌افتد.

افرادی که سابقه‌ی واکنش‌های آلرژیک شدید دارند، باید اتواینجکتور اپینفرین را همراه داشته باشند تا در مواقع لزوم، استفاده کنند. همچنین بسیاری از پزشکان توصیه می‌کنند که این افراد همیشه اطلاعات پزشکی و توضیحاتی در مورد شرایط‌شان همراه داشته باشند.

چطور از آلرژی پیشگیری کنیم؟

هیچ راهی برای پیشگیری از آلرژی وجود ندارد. ولی می‌توانید علائم آن را محدودتر کنید.

با وجود اینکه روش‌هایی برای بهبود علائم آلرژی وجود دارد، بیماران باید تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض آلرژن‌های خاص، اجتناب کنند. در بعضی از مواقع، این کار راحت نیست. مثلا اجتناب از گرده‌ی گیاهان در فصل بهار و تابستان، عملا غیرممکن است. حتی تمیزترین خانه‌ها گردوغبار و هاگ‌های قارچی دارند.

اگر یکی از دوستان و آشنایان شما حیوان خانگی دارد، دوری کردن از آنها سخت است. آلرژی‌های غذایی را به‌سختی می‌توان مدیریت کرد و آلرژن اصلی را شناخت. با وجود این، می‌توانید در مورد مواد غذایی که مصرف می‌کنید هوشیار باشید و بسته‌بندی و مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن را با دقت بخوانید.

حتما تست‌های مناسب آلرژی را که پزشک توصیه می‌کند، انجام دهید تا بتوانید ماده‌ای را که به آن حساسیت دارید، کشف کنید.

سلامتی ارزشمندترین دارایی انسان است


هنوز بسیاری از افراد می‌پندارند که فمنیست‌ها به‌دنبال برتری زنان هستند و اغلب، خشونت علیه مردان را ترویج می‌کنند. ما در ادامه به معرفی کتاب «همه باید فمینیست باشیم» پرداخته‌ایم تا نشان بدهیم، این تعاریف از فمینیست نادرست است. مطالعهٔ این کتاب شاید به شما کمک کند تا برای اولین بار به تعریف واقعی و درستی از فمینیست برسید؛ حتی اگر دل‌تان نخواهد که طرفدار فمینیست باشید.

شناسنامهٔ کتاب

عنوان کتاب: ما همه باید فمینیست باشیم (We Should All Be Feminist)

نویسنده: چیماماندا انگوزی آدیشی (Chimamanda Ngozi Adichie)

تعداد صفحات: ۶۴

درباره کتاب ما همه باید فمینیست باشیم

فمینیست کلمه‌ای جنجالی است که همهٔ ما بعد از اولین‌باری که آن را دیدیم یا در بحثی شنیدیم، حداقل یک‌بار آن را در موتورهای جست‌وجو سرچ کردیم. جالب‌ترین نکته در در مورد فمینیست شاید فراگیر بودن آن در سراسر جهان است. سخنرانی خانم آدیشی در مورد فمینیست در سال ۲۰۱۲ در مراسم تداکسوستون (که یک کنفرانس سالانه با محوریت آفریقاست) بحث‌ها و عکس‌العمل‌های زیادی در پی داشت و همین باعث شد تا او بعدها نسخهٔ اصلاح‌شده این سخنرانی را در قالب این کتاب یعنی «ما همه باید فمینیست باشیم» در سال ۲۰۱۴ منتشر کنند.

خواندن این کتاب تجربه و دیدگاه کاملا متفاوتی نسبت به سایر کتاب‌های حوزه‌ٔ فمینیست برای شما رقم می‌زند که این ناشی از منظر متفاوتی است که خانم آدیشی نسبت به فمینیست، زن بودن و مرد بودن دارد. نویسنده با استفاده از مثال‌هایی از زندگی شخصی خود به درک موضوع فمینیست از سوی مخاطب کمک می‌کند. در پایان، مخاطب، خود را در برابر تعریف جدیدی از فمینیست می‌بیند که خالی از هرگونه خشونت و خواسته‌های غیرمعقول و غیرانسانی است.

کتاب با داستان آشنایی نویسنده با کلمهٔ فمینیست شروع می‌شود؛ ماجرایی که ممکن است برای خیلی‌ها آشنا به‌نظر برسد. کتاب فصل‌بندی مشخصی ندارد و مطالب به‌هم‌پیوسته هستند. همان‌طور که از تعداد صفحات مشخص است، این کتاب، کتاب کم‌حجمی است، ولی به‌خوبی توانسته مهم‌ترین مسائل را بیان کند.

آیا این کتاب برای شماست؟

اگر جزو افرادی هستید که آشنایی زیادی با فمینیست ندارید، این کتاب با توجه به ویژگی‌های ذکرشده در قسمت قبل و همچنین جامعیت آن با توجه به حجم کم کتاب قطعا بهترین منبع برای شروع مطالعه در این زمینه است.

درباره نویسنده

چیماماندا انگوزی آدیشی در نیجریه بزرگ شده و دانشجوی رشته پزشکی بوده است، ولی به‌دلیل علاقهٔ بیشتر به حوزهٔ نویسندگی و ارتباطات انسانی، در این زمینه فعالیت می‌کند.

کتاب‌های ختمی ارغوانی، نیمی از خورشید زرد، آمریکانا، چیزی به دور گردن تو و مانیفست یک فمینیست از دیگر آثار او هستند که به ۳۰ زبان دنیا ترجمه شده‌اند.

بخش‌هایی از کتاب

ما زمان زیادی را صرف آموزش دختران می‌کنیم، برای اینکه بفهمند پسران در موردشان چه فکر می‌کنند. اما بدبختی این موضوع نیست. بدبختی آنجاست که ما به پسران یاد نمی‌دهیم که دوست‌داشتنی باشند. ما زمان زیادی را صرف می‌کنیم تا به دخترها بگوییم که نمی‌توانند عصبانی، پرخاشگر یا خشن باشند، چراکه این کار بسیار زننده است، اما بلافاصله برمی‌گردیم و مردی را با همین رفتار‌های مشابه ستایش یا عفو می‌کنیم. در تمام دنیا، مجلات و کتاب‌های زیادی هستند که به زنان خط مشی می‌دهند، این که چه‌کار کنید و چطور باشید تا مردان را جذب کنید یا کاری کنید او احساس شادمانی کند. اما در مورد اینکه مردان باید چه کنند تا زنی احساس رضایت داشته باشد، راهنما‌های خیلی کمی وجود دارد.


دانهٔ زنیان یکی از گیاهان دارویی بسیار مفید است که برای درمان مشکلات معده از آن استفاده می‌کنند. این دانهٔ فوق‌العاده به‌جز درمان ناراحتی‌های معده خواص دیگری برای سلامتی دارد. می‌توان دانهٔ زنیان را به صورت خام یا پودر استفاده کرد یا می‌توانید آن را با سایر گیاهان ترکیب کنید و در رژیم غذایی خود بگنجانید. دانهٔ زنیان در کشورهای مختلف به نام‌های مختلفی شناخته می‌شود. در این مقاله ۴۵ مورد از خواص زنیان آورده شده است. با «چطور» همراه باشید.

ساختار گیاه زنیان

این گیاه هم مانند رازیانه، بادیان رومی، شِوید و زیره به یک خانواده تعلق دارد.

 • شکل: بیضی و مضرس (دندانه‌دار)؛
 • اندازه: بسیار کوچک؛
 • رنگ: بین زرد- قهوه‌ای تا سبز خاکستری؛
 • طعم: تند و تیز؛
 • برگ: شبیه پَرهای کوچک؛
 • عطر و بو: قَوی شبیه آویشن.

ارزش غذایی دانهٔ زنیان و روغن آن

خواص زنیان - ارزش غذایی دانهٔ زنیان و روغن آن

هر ۱۰۰ گرم از دانهٔ زنیان شامل موارد زیر است:

 • پروتئین: ۱۷/۱ درصد؛
 • چربی: ۲۱/۸ درصد؛
 • موادمعدنی: ۷/۹ درصد؛
 • فیبر: ۲۱/۲ درصد؛
 • کربوهیدرات: ۲۴/۶ درصد.

همچنین دانهٔ زنیان حاوی کلسیم، تیامین، ریبوفلاوین، فسفر، آهن و نیاسین است. روغن زنیان از دانه‌های آن تهیه می‌شود که دارای ۲/۵ تا ۵ درصد روغن است. از برگ‌ها و گل‌های زنیان برای استخراج روغن استفاده می‌شود و دارای ۳۵ تا ۶۰ درصد تیمول است. از این روغن بی‌رنگ یا قهوه‌ای کم‌رنگ به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان میکروب‌کش و قارچ‌کش استفاده می‌کنند.

۴۵ مشکل سلامتی که دانه زنیان به رفع آنها کمک می‌کند

۱. اسیدی شدن دستگاه گوارش

یک قاشق غذاخوری دانهٔ زنیان با یک قاشق غذاخوری زیرهٔ سبز را با هم ترکیب کنید. این ترکیب را با مقداری پودر زنجبیل به‌صورت روزانه مصرف کنید. این درمان طبیعی بهترین روش برای رفع مشکلات وخیم هاضمه است. همچنین برای درمان اسیدیته و مشکل رفلاکس اسیدی مناسب است.

۲. یبوست

دانهٔ زنیان برای درمان مشکلات مربوط به هاضمه بسیار مناسب است. بنابراین برای خلاصی از شر یبوست به شما کمک کند. دانهٔ زنیان هیچ‌گونه اثر جانبی ندارد.

۳. اختلالات کلیوی

دانهٔ زنیان برای درمان سنگ‌های کلیه بسیار ضروری است. همچنین برای درمان یا کاهش دردهای ناشی از اختلالات کلیوی بسیار مفید است.

۴. آسم (تنگی نفس)

مصرف دانهٔ زنیان با آب گرم سرماخوردگی را به‌سرعت تسکین می‌دهد و سرفه و مخاط را از بدن دفع می‌کند. همچنین برای درمان برونشیت و آسم مناسب است. می‌توان دوبار در روز دانهٔ زنیان را به‌همراه شکر زرد استفاده کرد.

۵. کبد و کلیه

برای درمان درد روده که در نتیجه‌ٔ سوءهاضمه و التهاب ایجاد می‌شود، آب زنیان را بنوشید. همچنین مصرف این گیاه برای درمان عملکرد نامناسب کبد و کلیه بسیار مناسب است.

۶. مشکلات دهان و دندان

خواص زنیان - مشکلات دهان و دندان

دانهٔ زنیان سبب جلوگیری یا بهبودی درد دندان می‌شود. برای درمان درد دندان، بوی بد دهان و پوسیدگی دندان دهان خود را با مقداری روغن میخک، مقداری روغن زنیان و آب بشویید. این راه بهترین روش برای حفظ بهداشت دهان و دندان است.

۷. سرماخوردگی

این دانه بهترین روش طبیعی برای درمان علائم سرماخوردگی مانند انسداد بینی است. بخور زنیان در آب داغ بهترین تسکین است.

۸. خارش، سوختگی و اگزما

دانهٔ زنیان را با آب ولرم مخلوط کنید تا به صورت خمیر دربیاید. این خمیر را به هر منطقه‌ای از صورت یا بدن که لازم است بزنید. همچنین سعی کنید تا منطقه‌ی آسیب‌دیده را با آب زنیان بشویید تا اثر بیشتری داشته باشد. برای تورم ناشی از سوختگی، جوش یا اگزما دانهٔ زنیان خرد‌شده را با آب لیمو ترکیب کنید. این ماده به از بین بردن تورم کمک می‌کند.

۹. خون‌ریزی بیش‌ازحد و عادت ماهیانهٔ نامنظم

خانم‌هایی که این مشکلات را دارند می‌توانند آب زنیان را بنوشند. شب مقداری دانهٔ زنیان را در ظرفی که از آب پر شده است بریزید. آن‌ را از صافی رد کنید و در صبح بنوشید.

۱۰. مشکلات هاضمه

خواص زنیان - مشکلات هاضمه

دانهٔ زنیان برای مشکلات هاضمه مفید است. جویدن یک قاشق چای‌خوری دانهٔ زنیان با شکر کمک می‌کند تا از شر سوءهاضمه خلاص شوید. همچنین می‌توانید دانه را بدون شکر مصرف کنید.

۱۱. آرتریت

روغن دانهٔ زنیان روش بسیار مفیدی برای درمان درد آرتریت است. به‌طور مرتب، مفاصل آسیب‌دیده را با روغن دانهٔ زنیان ماساژ دهید تا از درد آرتریت خلاص شوید.

۱۲. اسهال

دانهٔ زنیان دارویی طبیعی برای اسهال خونی و اسهال است. مشتی از دانهٔ زنیان را در یک لیوان آب بجوشانید. سپس اجازه بدهید سرد شود و دوبار در روز آن را مصرف کنید. این یکی از روش‌های مرسوم برای درمان سوءهاضمه و اسهال خونی است.

۱۳. عفونت‌های ویروسی

ماست را با پودر دانهٔ زنیان ترکیب کنید. این خمیر را به صورت‌تان بزنید و اجازه دهید تا در طول شب روی صورت شما باقی بماند. این‌کار به برطرف شدن جای جوش کمک می‌کند. برای اثربخشی بهتر صبح‌ها صورت‌تان را با آب ولرم بشویید.

۱۴. آنفولانزا

خواص زنیان - آنفولانزا

دانهٔ زنیان را همراه با دارچین در آب بجوشانید. از صافی رد کنید و ۴ بار در روز آن را بنوشید تا آنفولانزا برطرف شود.

۱۵. دفع پشه

روغن خردل را با دانهٔ زنیان آسیاب‌شده مخلوط کنید. تکه‌های مقوا را به این ترکیب آغشته کنید و در گوشه‌های خانه قرار بدهید. با این‌کار از شر پشه‌ها‌ی اتاق خلاص می‌شوید.

۱۶. بی‌اشتهایی

دانهٔ زنیان، دانه‌ٔ رازیانه، پودر زنجبیل خشک‌شده، نمک و دانهٔ زیرهٔ سیاه را مخلوط و آسیاب کنید. روغن داغ را به مخلوط اضافه کنید و آن را با برنج پخته‌شده ترکیب کنید. این ترکیب می‌تواند اشتها را بیشتر کند.

۱۷. هموروئید

گل‌های خشک‌شدهٔ انار، دانهٔ خشخاش و برگ‌های خشک‌شدهٔ چریش یا نیم (neem) را با هم ترکیب کنید. در زمان خونریزی مقعدی دوبار در روز این مخلوط را به همراه شیر مصرف کنید. برای به حداقل رساندن این مشکل، آبدوغ را همراه با پودر دانهٔ زنیان و سنگ نمک بعد از ناهار یا شام بنوشید.

۱۸. التیام درد

دانهٔ زنیان، دانهٔ پیاز و دانهٔ شنبلیله را با اسفرزه مخلوط و آسیاب کنید و هر روز صبح یک قاشق چای‌خوری از آن را مصرف کنید. اثرات مصرف این پودر با معدهٔ خالی بهتر است و نتایج مثبتی دارد.

۱۹. ناتوانی جنسی

دانهٔ زنیان را با مقداری هستهٔ تمبر هندی و کرهٔ تصفیه‌شده برشته کنید. آنها را به‌خوبی آسیاب کنید و یک قاشق چای‌خوری از این مخلوط را به یک لیوان شیر و عسل اضافه کنید. این یک روش اثبات‌شده برای کاهش ناتوانی جنسی است. برای اثربخشی بیشتر هر شب از این مخلوط استفاده کنید.

۲۰. شیردهی

خواص زنیان - شیردهی

دانهٔ زنیان را با دانهٔ رازیانه مخلوط کنید. این ترکیب برای پاک‌سازی رحم و افزایش تولید شیر مادر استفاده می‌شود. ۱ قاشق چای‌خوری دانهٔ زنیان را به ۱ لیتر آب اضافه کنید. ۵ دقیقه آن را بجوشانید و سپس اجازه دهید تا سرد شود. برای اثربخشی بهتر هر روز آن را مصرف کنید.

۲۱. گرفتگی‌های قاعدگی

چیلیوری – بین متنی

دانهٔ زنیان به‌عنوان تقویت‌کنندهٔ اعصاب عمل می‌کند. بنابراین می‌تواند گرفتگی‌های قاعدگی در زمان عادت ماهیانه را کاهش دهد. فواید دانهٔ زنیان بسیار اعجاب‌انگیز است. همچنین برای آرامش‌بخشی سریع می‌توانید روغن آن را روی ماهیچه بمالید.

۲۲. مشکلات معده

۳ قاشق چای‌خوری دانهٔ زنیان را در آب لیمو خیس کنید و در سایه خشک کنید. سپس آن را آسیاب کنید و با مقداری نمک سیاه ترکیب کنید و دوبار در روز با آب ولرم بخورید. این‌کار روشی مناسب برای درمان بی اشتهایی، نفخ شکم و سایر مشکلات معده است. این ماده را به‌صورت روزانه مصرف کنید تا نتیجه‌ٔ دلخواه را به دست آورید.

۲۳. آروغ زدن

بسیاری از مشکلات مربوط به گازهای معده می‌تواند با ترکیب زنجبیل خشک‌شده، دانهٔ زنیان و نمک سیاه درمان شود. این ترکیب برای درمان گاز معده، سوءهاضمه و آروغ زدن مفید است. می‌توانید این ترکیب را در آب گرم و هل حل کنید و بنوشید.

۲۴. میگرن

دانه‌های زنیان را در یک ورق کاغذ بپیچید و بو کنید. این کار برای کاهش سردردهای میگرنی مفید است. همچنین می‌توان برای درمان سایر مشکلات مربوط به سر دانه‌های زنیان را سوزاند و استنشاق کرد.

۲۵. سلامت قلب

برای تحریک قلب یک قاشق غذاخوری دانهٔ زنیان را با آب گرم مصرف کنید. این روش برای درمان درد قفسه سینه هم مناسب است. برای اثربخشی سریع‌تر می‌توانید یک قاشق چای‌خوری شکر زرد را با مقداری دانهٔ زنیان مخلوط کنید.

۲۶. مشروبات الکلی

این گیاه برای افرادی که می‌خواهند از اعتیاد به الکل خلاص شوند مناسب است. جویدن روزانهٔ دانهٔ زنیان کمک می‌کند تا میل به الکل کم شود.

۲۷. افزایش تعداد اسپرم

دانهٔ زنیان را با مقداری هستهٔ تمبرهندی و کرهٔ تصفیه‌شده برشته کنید. تمام این مواد را آسیاب کنید. سپس یک قاشق چای‌خوری از این مواد را در یک لیوان شیر و عسل حل کنید. این‌ کار روشی مؤثر برای افزایش تعداد اسپرم و درمان انزال زودرس است. برای اینکه نتیجهٔ بهتری بگیرید هر شب آن را مصرف کنید.

۲۸. حشره‌کش

این دانهٔ مفید علاوه‌بر اینکه خواص درمانی دارد، به‌طور گسترده در تهیهٔ غذا استفاده می‌شود. همچنین دانهٔ زنیان به‌عنوان حشره‌کش استفاده می‌شود. استفاده از دانهٔ زنیان روشی مرسوم برای درمان نیش حشرات سمی است.

۲۹. استفاده در آشپزی

خواص زنیان - استفاده در آشپزی

این دانهٔ مفید به‌عنوان ادویه در انواع غذاهای هندی استفاده می‌شود. این دانه را می‌توان به‌صورت برشته‌شده، سرخ‌شده در روغن یا در ترکیب با سایر ادویه‌ها استفاده کرد. زنیان برای هضم بهتر غذا در مقدار کم برای تولید بیسکوییت، اسنک، سس، سوپ، نوشیدنی‌های بدون الکل و ترشی استفاده می‌شود.

۳۰. جوش

یکی دیگر از خواص زنیان درمان جای جوش است. پودر دانهٔ زنیان را با ماست ترکیب کنید و روی صورت خود قرار دهید. بعد از سی دقیقه آن را با آب گرم بشویید. این روش درمانی می‌تواند جای جوش را کمرنگ کند.

۳۱. کاهش وزن

نوشیدن نصف لیوان آب و دانهٔ زنیان خیس‌شده با معده‌ٔ خالی به حل شدن چربی کمک می‌کند. هر روز صبح با معدهٔ خالی یک قاشق چای‌خوری دانهٔ زنیان میل کنید. این کار سبب می‌شود تا در یک ماه ۴ تا ۵ کیلوگرم وزن کم کنید.

۳۲. شب ادراری

۵۰ گرم کنجد سیاه، ۲۵ گرم دانهٔ زنیان و ۱۰۰ گرم شکر زرد را با هم مخلوط کنید. روزی دوبار ۱ قاشق چای‌خوری از این مخلوط را مصرف کنید. این کار به درمان تکرر ادرار و شب‌ ادراری کمک می‌کند.

۳۳. گوش درد

۱ قاشق چای‌خوری سیر و ۲ قاشق چای‌خوری دانهٔ زنیان را در روغن کنجد سیاه حرارت دهید تا به رنگ قرمز در بیاید. اجازه دهید تا سرد شود و آن را از صافی رد کنید و چند قطره از آن را داخل گوش بریزید. این روش برای درمان التهاب گوش هم مناسب است.

۳۴. نفخ شکم

خواص زنیان - نفخ شکم

۳ قاشق غذاخوری دانهٔ زنیان را در آب لیمو خیس کنید. بعد از اینکه آن را در سایه خشک کردید با مقداری نمک سیاه ترکیب و پودر کنید و دوبار در روز ۱ قاشق چای‌خوری از آن را با آب گرم مخلوط کنید و مصرف کنید.

۳۵. درد مفاصل

برای تسکین درد مفاصل، مارچوبه، دانهٔ زیرهٔ سیاه، دانهٔ شنبلیله و دانهٔ زنیان را با هم مخلوط کنید. سپس پودر کنید و هر روز صبح نصف قاشق چای‌خوری از آن را بخورید.

۳۶. توقف سفید شدن مو

 • ۲ تا ۳ عدد برگ کاری (زردچوبه هندی)؛
 • ۲ عدد کشمش؛
 • سرانگشت دانهٔ زنیان؛
 • و مقداری شکر برای طعم دادن.

برگ کاری، کشمش و دانهٔ زنیان را در یک فنجان آب بریزید و بپزید. در صورت لزوم برای طعم دادن به آن شکر اضافه کنید. روزی یک لیوان از آن بنوشید. این روش سفید شدن مو را متوقف می‌کند.

۳۷. کولیت

۱ قاشق چای‌خوری دانهٔ زنیان و و نصف قاشق چای‌خوری دانهٔ رازیانه را در نیم‌لیتر آب بجوشانید. به‌مدت ۵ دقیقه روی شعلهٔ متوسط بپزید. اجازه دهید سرد شود و آن را از صافی رد کنید. روزانه بعد از هر وعدهٔ غذایی یک فنجان از آن بنوشید.

۳۸. دیابت

خواص زنیان - دیابت

مقداری برگ‌های نیم (neem) را در سایه خشک کنید. آن را پودر کنید و در یک شیشه نگه دارید. شب یک قاشق چای‌خوری از پودر را با نصف قاشق چای‌خوری پودر دانهٔ زیره و پودر دانهٔ زنیان در شیر داغ مخلوط کنید و به‌مدت ۳۰ روز آن را مصرف کنید.

۳۹. از کار افتادگی

خیس کردن دانهٔ زنیان در آب و مصرف روزانهٔ آن می‌تواند به درمان از کار افتادگی و لرزش کمک کند.

۴۰. پاک‌کنندهٔ چشم

یک مشت دانهٔ زنیان را در آب بجوشانید. با این آب چشم‌تان را بشویید تا تمیز شود.

۴۱. مشکل شنوایی

در زمان قدیم از دانهٔ زنیان برای درمان مشکلات شنوایی استفاده می‌شد. چند قطره از روغن دانهٔ زنیان را در گوش‌تان بریزید تا از این وضعیت خلاص شوید.

۴۲. پاک‌کنندهٔ بدن

مصرف چای دانهٔ زنیان می‌تواند به پاک‌سازی سموم بدن کمک کند. به‌همین‌ دلیل می‌تواند بسیاری از مشکلات پوستی و بیماری‌های مربوط به آن را کاهش دهد. این کار به تصفیهٔ خون و بهبود جریان خون در بدن کمک می‌کند.

۴۳. سنگ مثانه

برای از بین بردن سنگ مثانه روزانه ۶ گرم دانهٔ زنیان مصرف کنید.

۴۴. منوراژی (خونریزی زیاد قاعدگی)

۲۵ گرم دانهٔ زنیان را یک شب کامل درون آب خیس کنید. سپس آن را آسیاب کنید و صبح بنوشید.

۴۵. کهیر

خواص زنیان - کهیر

۱ گرم دانهٔ زنیان را با ۳ گرم شکر زرد مصرف کنید. این روش درمانی مفیدی برای کهیر است.

نکاتی در مورد نگهداری و مصرف دانهٔ زنیان

 1. دانهٔ زنیان را از مکان‌های مرطوب و همچنین تماس مستقیم نور آفتاب دور نگه دارید؛
 2. دانهٔ زنیان را نمی‌توان برای مدت طولانی ذخیره کرد؛
 3. از مصرف بیش‌از‌اندازهٔ این دانه خودداری کنید. مصرف زیاد در بعضی از افراد می‌تواند سبب تهوع، استفراغ، تحریک پوستی، حساسیت و سردرد شود؛
 4. مصرف مناسب دانهٔ زنیان اثرات جانبی ندارد؛
 5. این دانه را در بطری‌هایی با درب محکم در جای خنک و خشک نگه دارید؛
 6. افراد دارای مشکلات کبدی و اسیدیتهٔ بالا باید از مصرف دانهٔ زنیان خودداری کنند.تحصیل رایگان در سوئد یکی از فرصت‌های تحصیلی جذاب و هیجان‌انگیز برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور است. با اینکه تحصیل بدون شهریه در این کشور از سال ۲۰۱۰ میلادی، برای دانشجویان خارج از اتحادیهٔ اروپا (EU) ممنوع شده است، اما همچنان در برنامهٔ تحصیلی ایرانیان قرار دارد. اگر برای سال ۲۰۱۹ میلادی، قصد تحصیل ارزان یا رایگان را در دانشگاه‌های سوئد دارید، این مقاله تلاش می‌کند تا اطلاعات لازم را برای اپلای و اخذ پذیرش و همچنین انتخاب دانشگاه موردنظر در اختیار شما قرار دهد.

شما می‌توانید در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های سوئد (به زبان سوئدی) به‌صورت رایگان تحصیل کرد و همچنین برای مقطع کارشناسی‌ ارشد به زبان انگلیسی، در برخی از دانشگاه‌های دارای معافیت شهریه، پذیرش تحصیلی گرفت. البته تحصیل در مقطع دکترای کلیهٔ دانشگاه‌های سوئد به زبان انگلیسی و رایگان است. با سوئد گردی امروز ما همراه باشید.

بهترین دانشگاه‌های سوئد

نکته‌ای که باید موردتوجه قرار دهید، این است که همهٔ دانشگاه‌های این کشور، دارای رتبهٔ علمی بالا و همچنین دربرگیرندهٔ رشته‌های مختلف در کلیهٔ مقاطع نیستند. مثلا دانشگاه سلطنتی استکهلم که یکی از ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان و از بهترین‌های اروپا به‌شمار می‌رود، رشته‌های علوم انسانی و علوم پزشکی را پوشش نمی‌دهد، یا دانشگاه چالمرز گوتنبرگ در جنوب سوئد که پاتوق دانشجویان فنی و مهندسی ایرانی است، رشته‌های علوم طبیعی و انسانی ندارد. بنابراین، انتخاب دانشگاه خوب در سوئد، تنها ملاک برای تحصیل در این کشور نیست و باید بررسی کنید که آیا دانشگاه موردنظر براساس رزومه، رشتهٔ تحصیلی و هدف شما، رشته و امکانات لازم را برای تحصیل پوشش می‌دهد یا خیر.

بهترین دانشگاه‌های سوئد - تحصیل رایگان در سوئد
(تصویر ایندکس سایت ادارهٔ مهاجرت سوئد که دانشجویان باید برای دریافت ویزای تحصیلی و اقامت دائم در این کشور و همچنین دعوت از والدین و آشنایان برای سفر به سوئد و همراهی با آنها، از طریق این سایت ثبت‌نام و پروفایل ایجاد کنند و فرآیند را ادامه دهند)

بهترین دانشگاه‌های سوئد همواره شاهد رقابت بین‌المللی متقاضیان برای اخذ پذیرش و تحصیل با فاند هستند، به همین خاطر همواره به دانشجویان ایرانی متقاضی تحصیل با فاند در این دانشگاه‌ها، توصیه می‌شود که رزومه‌ای قوی را در اختیار واحدهای پذیرش قرار دهند تا در گردونهٔ رقابتی شدید این دانشگاه‌ها، برگ برنده‌ای داشته باشند.

تقریبا اکثر دانشگاه‌های سوئدی، توسط ادارهٔ کل دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موردتأیید نظام ارزشیابی تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور قرار گرفته‌اند و شما می‌توانید در بسیاری از رشته‌ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کنید، اما برای پذیرش PhD توصیه می‌شود که در دانشگاه‌های عالی و خوب این کشور تحصیل کنید تا برای معادل‌سازی واحدها و ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگی در ایران، با مشکلی مواجه نشوید.

تحصیل در دانشگاه‌های ارزشیابی‌شدهٔ سوئد

علت اینکه به دانشجویان ایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های سوئد، توصیه می‌شود که همواره دانشگاه خود را از فهرست ارزشیابی‌شدهٔ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب کنند، این است که لیست دانشگاه‌های ارزشیابی شده وزارت علوم در سوئد همواره با بررسی‌های کارشناسی، به‌روزرسانی‌ می‌شود و مراکزی که صلاحیت علمی آنان موردتأیید نباشد، با نزول رتبه از فهرست عالی به خوب و از فهرست خوب به متوسط یا حتی ضعیف تغییر جایگاه پیدا می‌کنند.

سعی کنید دانشگاه‌ هایی را انتخاب کنید که در فهرست عالی و خوب وزارت علوم قرار دارند، چرا که به این ترتیب مدارک تحصیلی شما به‌راحتی در ایران معادل‌سازی خواهند شد. اهمیت معادل‌سازی و ارزشیابی مدرک تحصیلی در ایران به این خاطر است که اگر شما برای مثال قصد ثبت شرکت مهندسی یا عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محل سکونت خود را داشته باشید یا بخواهید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رتبه دریافت کنید، داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه سوئدی واجد شرایط که در ایران قابل‌معادل‌سازی است، برای شما امتیازات مادی و معنوی به‌همراه خواهد داشت.

اکنون برای ثبت‌ نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و برخی از فعالیت‌ های تخصصی در حوزه‌ های مهندسی و غیرمهندسی، الزام بر داشتن مدرک کارشناسی ارشد است و به همین خاطر، تحصیل در دانشگاه تأییدشدهٔ وزارت علوم در سوئد، از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به آن توجه کنید.

تحصیل در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه‌های ارزشیابی‌شدهٔ این کشور، شما را قادر می‌سازد تا نسبت به ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص فنی و مهندسی در رشته‌ های: مهندسی عمران، مهندسی مکانیک سیالات، مهندسی برق و مهندسی مواد اقدام کنید و رتبهٔ موردنظرتان را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کسب کنید تا در مناقصات دولتی، حق دریافت پاکت و پیشنهاد قیمت داشته باشید.

ارز دانشجویی که از آبان ۹۷ به دانشجویان ارشد و دکتری پرداخت می‌شود، فقط مخصوص دانشجویانی است که در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت در سوئد تحصیل کنند. ارز دانشجویی به نرخ سامانه ETS بانک مرکزی برای دانشجویان پزشکی، پیرا پزشکی و دندان‌پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور نیز توسط وزارت بهداشت از اول آذر ۹۷ تخصیص یافته و متقاضیان (مثلا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های پزشکی سوئد) به سامانه موحد مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند تا معرفی‌نامه ارزی برای آن‌ها صادر شود.

ساختار آموزشی در سوئد

همان طور که احتمالا می‌دانید، مؤسسات آموزش‌ عالی در این کشور به دو نوع دانشگاه (universitet) و کالج دانشگاهی (högskola) تقسیم شده‌اند؛ البته دانشگاه سلطنتی استکهلم را نوعی کالج دانشگاهی می‌دانند که در حوزهٔ فنی و مهندسی فعال است. اما تفاوت عمدهٔ این دو مؤسسه در این است که دانشگاه‌ ها مجوز اعطای مدرک PhD را دارند و این درحالی‌ است که بسیاری از کالج‌های دانشگاهی این امکان را ندارند. با این‌ حال برخی از کالج‌ های دانشگاهی سوئد نیز ممکن است مدرک PHD را ارائه نمایند. هیچ تفاوتی بین مقاطع لیسانس و ارشد ارائه‌ شده توسط دانشگاه‌ها و کالج‌ های دانشگاهی وجود ندارد و بسیاری از کالج‌ های دانشگاهی، دانشگاه نامیده می‌ شوند.

فهرست دانشگاه‌های ارزشیابی‌شدهٔ سوئد توسط وزارت علوم

در زیر، فهرست دانشگاه‌های ارزشیابی‌شدهٔ سوئد را که در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط وزارت علوم ارزشیابی و موردتأیید قرار گرفته‌اند، مشاهده خواهید کرد.

فهرست دانشگاه‌های عالی سوئد برای تحصیل در کلیهٔ مقاطع، که ۱۱ دانشگاه را شامل می‌شود، به شرح زیر است:‌

دانشگاه kTH - تحصیل رایگان در سوئد
(تصویر ایندکس دانشگاه KTH)
 • دانشگاه فنی چالمرز (CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLAN)
 • دانشگاه گوتنبرگ (Goteborg Universitetet)
 • دانشگاه پزشکی کارولینسکا (KAROLINSKA INSTITUTET)
 • دانشگاه سلطنتی مهندسی استکهلم (KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN)
 • دانشگاه لینشوپینگ (LINKOPINGS UNIVERSITETET)
 • دانشگاه لولئو (LYLEA TEKNISKA UNIVERSITETET)
 • دانشگاه استکهلم (STOCKHOLM UNIVERSITETET)
 • دانشگاه مهندسی کشاورزی سوئد (THE SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTUREAL SCIENCES)
 • دانشگاه اومئو (UMEA UNIVERSITETE)
 • دانشگاه اوپسالا (UPPSALA UNIVERSITETET)
دانشگاه اوپسالا - تحصیل رایگان در سوئد
(تصویر ایندکس دانشگاه اوپسالا)

دانشگاه‌های زیر در فهرست خوب دانشگاه‌های ارزشیابی‌شدهٔ وزارت علوم قرار دارند:

 • دانشگاه فنی و مهندسی بلکینژ (BLEKINGE TEKNISKA HOGSKOLAN)
 • مدرسهٔ اقتصاد استکهلم (STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS)
 • کالج دانشگاهی یوله (UNIVERSITY COLLEGE OF GAVLE)
 • کالج دانشگاهی هالمستاد (HALMSTAD UNIVERSITY COLLEGE)
 • کالج دانشگاهی یونشوپینگ (JUNKOPING UNIVERSITY COLLEGE)
 • کالج دانشگاهی خوده (SKVDE UNIVERSITY COLLEGE)
 • هوگسکولان وست (HOGSKOLAN VAST)
 • دانشگاه کارستاد (KARLSTAD UNIVERSITY)
 • دانشگاه لینن (Linnenuniversitetet)
 • دانشگاه کالج مالاردالن (UNIVERSITY COLLEGE MALARDALEN)
 • کالج دانشگاهی مالم (UNIVERSITY COLLEGE OF MALM)
 • دانشگاه سوئدی مید (MID SWEDEN UNIVERSITY)
 • دانشگاه اوربرو (OREBERO UNIVERSITY)
 • کالج دانشگاهی سدرترن (SDERTRN UNIVERSITY COLLEGE)
 • کالج دانشگاهی بوروس (UNIVERSITY COLLEGE OF BORAS)

فهرست دانشگاه‌های متوسط سوئد در فهرست وزارت علوم به این شرح است:

 • دانشگاه طراحی بکمانز در سطح کارشناسی‌ ارشد (BECKMANS DESIGN HOLGSKOLAN)
 • کالج گمرکروپا در سطح کارشناسی‌ ارشد (GAMMERKROPPA SKOGSKOLAN)
 • کالج دالارنا صرفا تا سطح کارشناسی‌ ارشد (DALARANA UNIVERSITY COLLEGE)
 • کالج دانشگاهی کریستیانستاد در سطح کارشناسی‌ ارشد (KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE)
 • کالج دانشگاهی هنر و طراحی در سطح کارشناسی‌ ارشد (UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND DESIGN)
 • کالج دانشگاهی موسیقی استکهلم (KUNGL MUSICHOGSKOLAN I STOCKHOLM)
 • کالج کونست هوگسکولان صرفا تا سطح کارشناسی‌ ارشد (HUNGLIGA KONST HOGSKOLAN)
 • کالج موسیقی اوپرا صرفا تا سطح کارشناسی‌ ارشد (OPERAHOGSKOLAN I STOCKHOLM)
 • دانشگاه ربر صرفا تا سطح کارشناسی‌ ارشد (REBRE UNIVERSITY)
 • دانشگاه دراماتیک استکهلم صرفا تا سطح کارشناسی‌ ارشد (STOCKHOLMS DRAMATISKA HOGSKOLAN)
 • دانشگاه موسیقی استکهلم صرفا تا سطح کارشناسی‌ ارشد (STOCKHOLMS MUSIPEDAGOGISKA)
 • دانشگاه علوم دریایی (WORLD MARTIME UNIVERSITY)

راهنمای اخذ پذیرش از دانشگاه‌های سوئد

برخلاف روشی که برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های کانادا و آمریکا و آسیایی دنبال می‌کنید، برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های سوئد در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد، شما باید به سایت پذیرش دانشگاه‌های سوئد که وب‌سایتی دولتی و رسمی است مراجعه کنید و نمی‌توانید مستقیم از سایت دانشگاه موردعلاقهٔ خود نسبت به اپلای اقدام و مدارک‌تان را ارسال کنید.

راهنمای اخذ پذیرش از دانشگاه‌ای سوئد - تحصیل رایگان در سوئد

سیستم جامع و یکپارچه‌ای که در این پرتال وضع شده است شما را قادر خواهد ساخت تا قریب به ۱ هزار رشتهٔ دانشگاهی را در بیش از ۵۰ دانشگاه در کمون‌های مختلف سراسر سوئد بررسی کنید و جزئیات کاملی دربارهٔ رشته، مقطع تحصیلی، شهریه، شرایط پذیرش، مدت دوره و مسئول هماهنگی به دست آورید و با اشراف اطلاعاتی خوب، نسبت به انتخاب رشته/دانشگاه مزبور اقدام کنید. اگر با مشکلی مواجه شدید به سایت کنسول آموزش‌ عالی سوئد مراجعه کنید.

سایت کنسول آموزش عالی سوئد - تحصیل رایگان در سوئد
(تصویر ایندکس سایت کنسول شورای عالی سوئد که منبع خوبی برای آشنایی با قوانین حقوقی و سیستم نمره‌دهی و امتیازبندی دانشگاه‌های این کشور است.)

هزینه‌ٔ درخواست (APPLICATION FEE‌) دانشگاه‌های سوئد برای انتخاب رشته در این ۲ مقطع، ۱ هزار کرون سوئد است که درصورتی‌ که با درخواست پذیرش شما مخالفت شود، این هزینه عودت نخواهد شد. این مبلغ را نیز باید از طریق کارت‌های اعتباری ارزی بین‌المللی پرداخت و در پروفایل خود ثبت کنید. بنابراین با ورود به سامانهٔ یکپارچهٔ مزبور که به زبان انگلیسی طراحی شده است و هر ماه به‌روزرسانی می‌شود، فرآیند ثبت‌نام و انتخاب رشته را انجام می‌دهید.

ثبت‌نام در سایت پذیرش دانشگاه های سوئد -تحصیل رایگان در سوئد

 • به سایت وارد شوید.
 • نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید.
 • ایمیلی مبنی بر تأیید حساب کاربری به شما ارسال خواهد شد.
 • سپس وارد سایت می‌شوید و نام کاربری و رمز عبور تأیید شدهٔ خود را وارد می‌کنید.
 • صدها رشته در مقاطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد در دوره‌ های ۲ تا ۳ ساله در اختیار شماست.
 • هر رشته، شرایط پذیرش و شهریهٔ مخصوص به خود را دارد که باید با دقت به آن توجه کنید.
 • اگر رشتهٔ موردنظرتان را پیدا کردید، از تب ADD آن را به پروفایل خود اضافه کنید.
 • سپس فایل PDF اسکن مدارک خواسته‌شده را ضمیمه و ۱ هزار کرون را پرداخت کنید.
 • ایمیل تأییدی به شما ارسال می‌شود و به شما ۱ ماه فرصت داده خواهد شد تا اصل مدارک را به دانشگاه ارسال کنید.

دانشگاه‌های سوئد، هم برای ترم پاییز و هم ترم بهار، دانشجوی بین‌المللی می‌پذیرند. اما بیش‌ترین میزان پذیرش مربوط به ترم پاییز است که از اواخر مرداد ماه هر سال آغاز می‌شود. توجه کنید که برخی از دانشگاه‌های سوئد که از دانشجویان شهریه دریافت می‌کنند، امکاناتی را برای معافیت از پرداخت شهریه در اختیار دانشجویان واجد شرایط (QUALIFIED APPLICANTS) قرار می‌دهند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه‌ها مراجعه کنید.

برای آشنایی با دانشگاه‌های سوئد، نیاز به مراجعه به تک‌تک سایت‌ها نیست. کافی است به سایت رسمی معرفی دانشگاه‌های سوئد و آشنایی با فرصت‌های بورسیهٔ تحصیلی و کمک هزینه مراجعه کنید. این سایت به آدرس studyinsweden.se همهٔ اطلاعات موردنیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، این است که این سایت، تنها به‌دلیل آشنایی داوطلبان با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سوئد راه‌اندازی شده است و برای ثبت‌نام و اخذ پذیرش، فرصتی را در اختیار شما قرار نخواهد داد.

کارشناسان سایت تحصیل در سوئد، درطول هفته، آمادهٔ پاسخگویی به سؤالات کاربران عزیز هستند و به همین خاطر، این سایت با کلیدواژهٔ مهم و پرجست‌و‌جوی STUDY IN SWEDEN، در رتبهٔ اول نتایج گوگل قرار می‌گیرد که همین امر نشان‌دهندهٔ صدها هزار مراجعهٔ ماهانه از سراسر جهان به این سایت است.

بورسیهٔ رایگان در مقطع دکترا و پسادکترا به دانشجویان دانشگاه سلطنتی استکهلم - تحصیل رایگان در سوئد
(نمونه‌ای از فرصت‌های بورسیهٔ رایگان در مقطع دکترا و پسادکترا به دانشجویان دانشگاه سلطنتی استکهلم)

چگونه در سوئد رایگان تحصیل کنیم؟

به نکاتی که در زیر به‌ آن اشاره شده است و حاصل تجربیات چندساله‌ٔ مؤلف است توجه کنید:

 • تحصیل رایگان در مقطع دکترا در سوئد به‌طور کامل در دسترس دانشجویان عزیز است.
 • تحصیل رایگان در مقطع کاشناسی‌ ارشد در سوئد در برخی از دانشگاه‌های سوئد در دسترس است.
 • تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی در سوئد، صرفا در برخی از رشته‌ها به زبان سوئدی امکان‌پذیر است. اما به زبان انگلیسی، منوط به پرداخت شهریه سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کرون سوئد خواهد بود.
 • دانشجویان ایرانی که از دانشگاه های این کشور در ۳۰ سال اخیر دانش آموخته شده اند، بهترین منبع اطلاعاتی برای آشنایی با فرصت های تحصیل و بورسیه در این کشور هستند. از آن ها استفاده کنید.
 • تحصیل رایگان در سوئد در برخی از رشته‌ها در شماری از دانشگاه‌ها، به‌صورت ۵۰ درصد معافیت از پرداخت شهریه نیز امکان‌پذیر است.
 • برای تحصیل رایگان در مقطع دکترا در سوئد، رزومهٔ آکادمیک خود را تقویت کنید.
 • تقویت رزومهٔ آکادمیک به این معناست که مقالات ISI، شرکت در کنفرانس و کارگاه‌های بین‌المللی و همچنین عضویت در نهادهای بین‌المللی مربوط به رشتهٔ خود را در دستور کار قرار دهید.
 • افرادی که تجربهٔ علمی مستند و مستدلی در رشتهٔ خود دارند و سابقهٔ کاری تأییدشده‌ای ارائه کنند، بیش از افرادی که صلاحیت تجربی ندارند، شانس دریافت بورسیه خواهند داشت؛ اما این شرط کافی نیست.
 • متقاضیان تحصیل رایگان در مقطع دکترا در این کشور، باید بیانیهٔ هدف (SOP) ارائه کنند. در بیانیهٔ هدف، شما باید به‌صورت شفاف و مستند به آمار و مدارک، اعلام کنید که چرا قصد تحصیل در فلان رشته، گرایش و دانشگاه را دارید و قصد دارید تا براساس مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد، در چه فیلدی تحقیق کنید.
 • برای تحصیل رایگان در مقطع دکترا و اخذ بورسیهٔ تحصیلی دانشگاه‌های این کشور، باید در آنِ واحد برای ده‌ها فرصت بورسیه اپلای کنید و هیچگاه به‌خاطر رد شدن درخواست خود توسط شماری از دانشگاه‌ها، ناامید و افسرده نشوید و همچنان انرژی مثبت داشته باشید، چرا که رقابت شدید است.
 • برای تحصیل رایگان در مقطع دکترا در دانشگاه‌های این کشور، بهتر است با اساتید سوئدی در تماس و رایزنی مستمر باشید. مثلا CV ارسال کنید و از آنها بخواهید تا دربارهٔ موضوعات تحقیقاتی موردعلاقه‌شان که شما می‌توانید برای گسترشش با آنها همکاری کنید، رایزنی نمایند.
 • یکی از ترفندهای خوبی که برای جلب نظر اساتید سوئدی برای دریافت پذیرش دکترا وجود دارد، نوشتن پایان‌نامهٔ کارشناسی‌ ارشد با حمایت و نظر و سرپرستی اساتید سوئدی است. یا حداقل در بخش مرور منابع MASTER’S THESIS خود از مقالات اساتید دانشکدهٔ مقصد در دانشگاه سوئدی موردنظر استفاده کنید و به آنها استناد کنید. این اتفاق خوشایندی برای اساتید سوئدی خواهد بود.
 • دانشجویان ارشد فنی و مهندسی برای تحصیل رایگان می‌توانند همواره طرح‌های تحقیقاتی، ثبت اختراع، محصولات و خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ساخته‌شده را در قالب فایل‌های ویدئویی و نمونه، در اختیار اساتید هدف قرار بدهند و نظرات آنها را برای توسعهٔ کار در نظر بگیرند.
 • دانشجویان کارشناسی فنی و مهندسی هم برای تحصیل رایگان در این کشور، بهتر است اولویت‌های تحقیقاتی مهندسی این کشور در حوزهٔ توسعهٔ پایدار، انرژی‌های پاک، مدیریت خلاقیت، توسعهٔ محصول دوستدار محیط زیست و امثال آنها را در کارهای پژوهشی خود قرار دهند تا نزدیکی ذهنی و عملکردی بیشتری با حوزه‌های تحقیقاتی مطلوب (FAVORITE RESEARCH AREA) دانشگاه‌های این کشور که اهمیت بسیاری در دریافت نامه‌ی پذیرش دارد، داشته باشند.
 • مبلغ بورس تحصیلی به دانشجویان مقطع دکترا و پسادکترای این کشور، در هر دانشگاه متفاوت است. اما معمولا ماهانه ۱۵ تا ۲۵ هزار کرون سوئد پرداخت می‌شود که البته مقداری از مبلغ بورس دانشگاه‌های نروژ کم‌تر است. البته هزینهٔ زندگی در نروژ گران‌تر از هزینهٔ زندگی در سوئد است.
 • برخی از شرکت‌های سوئدی مثل VOLVO، SCANIA، PEAB، SKANSKA که پروژه‌های صنعتی بین‌المللی دارند یا شرکت‌هایی مثل H&M (غول مد و لباس سوئد) و IKEA (غول لوازم خانگی سوئدی‌)، همواره از طریق بورس‌های دانشگاهی، پروژه‌های تحقیقاتی خود را پیش می‌برند. به این نکتهٔ ظریف هم توجه کنید که شما می‌توانید برخی از فرصت‌های تحصیلی رایگان این کشور را با مشارکت در برنامه‌های علمی این شرکت‌های صنعتی پیش ببرید. پس همیشه به بخش SCHOLARSHIP‌ ‌و VACANCY‌ شرکت‌های بزرگ سوئدی توجه کنید.
 • برخی از شرکت‌های سوئدی درطول سال کارآموز جذب می‌ کنند. شما می‌توانید با حضور در فرصت‌های کارآموزی شرکت‌های سوئدی، تجربه و شناخت لازم را از بازار و فرصت‌های علمی و صنعتی این کشور به دست آورید و با تقویت رزومهٔ خود، شانس دریافت بورسیه برای ادامه تحصیل را بیشتر کنید.
 • تحصیل رایگان یا تحصیل غیررایگان در دانشگاه‌های این کشور، تضمینی برای اخذ اقامت دائم این کشور و دریافت گذرنامهٔ سوئدی نیست و شما باید شرایط ادارهٔ مهاجرت را رعایت کنید.
 • سفارت سوئد در تهران به‌صورت عمومی پاسخگوی سؤالات متقاضیان برای اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های سوئد است.
 • سفارت سوئد یا دانشگاه های سوئدی در ۳۱ استان کشور، نماینده ندارند و شما به راحتی می توانید با اطلاعات داده شده برای رشته های مختلف در سال تحصیلی پیش رو، اپلای کنید و نیازی به مراجعه به موسسات مجاز اعزام دانشجو هم نیست.
 • دریافت بورسیه، نیازمند تحمل و اقدام پیگیر و تعامل آکادمیک با اساتید دانشکده مورد نظر است.
 • اگر موفق به دریافت پذیرش تحصیلی رایگان در دانشگاه‌های سوئد شدید، باید اصل پذیرش تحصیلی را به‌همراه مدارک موردنیاز سفارت سوئد، در اختیار کنسول قرار دهید.
 • پذیرش تحصیلی مقطع PhD و Postdoc، به منزلهٔ استخدام موقت شما در دانشگاه پذیرنده است؛ بنابراین شما تعهد استخدامی و کاری خواهید داشت و باید طبق قانون سوئد، مالیات پرداخت کنید.
 • با داشتن پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های سوئد، برای شما کد ملی ۱۲ رقمی صادر خواهد شد که برای انجام هر فعالیتی در سوئد الزامی است. این کد توسط اسکت ورکت (SKATTEVERKET) یا همان آژانس مالیات سوئد ایجاد خواهد شد.

همراه گرامی!

برای اپلای در مقطع ارشد و دکترای دانشگاه‌های این کشور، بهتر است نمره‌ی خوبی در مدرک آيلتس آکادمیک یا تافل بالای ۸۵ از ۱۲۰ داشته باشید.

امیدواریم اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله توانسته باشد شما را با آنچه برای تحصیل ارزان و رایگان در دانشگاه‌های سوئد نیاز دارید، آشنا کند و اطلاعات لازم را در اختیاران قرار دهد. اگر با سؤالی روبه‌رو شدید، ضمن مراجعه به این متن و لینک‌های تکمیلی، پاسخ سؤالات خود را بیابید. توجه کنید که دانشگاه‌های سوئد از طریق بخش تماس با ما در صفحهٔ فیسبوک خود آماده‌ٔ پاسخگویی به پرسش‌های دانشجویان بین‌المللی هستند و تعدادی از سؤالات متداول نیز در بخش FAQ سایت دانشگاه‌ها در دسترس خواهند بود.

دنیای بورسیه تحصیلی و مهاجرت را در چطور دنبال کنید.

نرم افزار CRM چیست؟ | چطور

بدون دیدگاه


CRM چیست؟‌ نرم افزار CRM دقیقا همان جادویی است که سازمان‌ها برای توسعه کسب‌و‌کار خود به آن نیازمندند و همواره به‌دنبال انتخاب بهترین نوع آن می‌گردند. با نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، می‌توان کاغذ را از سازمان حذف و روند کارها را به‌صورت ساختارمند هدایت کرد.

این نرم‌ افزار با بهبود فرایندهای فروش و بازاریابی، باعث فروشِ چشمگیر می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند برای رشد هرچه بیشتر درآمد خود برنامه‌ریزی کنند. نکته قابل‌توجه این است که جادوی CRM در انتخاب مناسب CRM نهفته است؛ به‌طوری که با یک انتخاب هوشمندانه می‌توان سازمان را از مشکلات عدیده‌ای که پیشِ رو دارد به‌راحتی نجات داد. اما عکس این موضوع می‌تواند در مدت زمان کوتاهی سازمان را دچار رکود و حتی افول کند.

در یک جمله می‌توان CRM را یک فلسفه و استراتژی کسب‌وکار دانست که از طریق تکنولوژی و قوانین تجاری پشتیبانی می‌شود. این استراتژی برای تعامل دوطرفه با مشتری به‌منظور ارائه‌ی ارزش‌های سودمند متقابل طراحی شده است. درواقع، نرم‌ افزار CRM فرصتی برای پیاده‌سازی چشم‌انداز و اهداف سازمانی است که منجر به افزایش بهره‌وری در سازمان، نظامند شدن فرایندهای کاری، حذف کاغذبازی (بروکراسی زائد) و افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI) می‌شود.

CRM چه کمکی به کسب‌و‌کار من می‌کند؟

ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک سازمان، مشتریان آن هستند، با استفاده از نرم‌ افزار CRM، حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد، زمینه‌ساز بقای سازمان می‌شود که هدف اصلی هر سازمانی است.

با ورود فناوری جدید و کاربرد آن در سازمان‌ها مثل نرم‌ افزار «مدیریت ارتباط با مشتری»، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا این سازمان‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای این‌چنینی، هزینه پردازش اطلاعات را کاهش دهند. از روی دیگر، ارتباط با مشتریان در زمان کمتر و با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت که نتیجه نهایی آن، افزایش قدرت رقابتی سازمان در محیط پرتنش امروزی است. افزون بر این، سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، با جمع‌آوری اطلاعات کامل مشتریان در یک پایگاه داده، امکان طبقه‌بندی مشتریان را براساس راهبردها و معیارهای سازمان فراهم می‌کند، که این منجر به ترغیب مشتریان وفادار برای خرید مجدد و جذب مشتریان جدید می‌شود.

راهنمای خرید CRM

استفاده از یک نرم‌ افزار CRM بسیار منطقی و قابل‌توجیه است، اما مشکل اینجاست که چگونه یک CRM متناسب با نیازهای خود انتخاب کنیم؟ این سؤال به این خاطر مطرح می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارها پس از انجام هزینه‌های سنگین در مدت کوتاهی متوجه ناکارآمدی محصول خریداری‌شده می‌شوند. در بسیاری از مواقع، نرم‌افزار خریداری‌شده نمی‌تواند نیازهای سازمان را رفع کند و یا به‌عبارتی قابلیت‌های لازم را ندارد که دلیل آن، نداشتن اطلاعات کافی از یک نرم‌افزار مناسب ارتباط با مشتری (CRM) است.

یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری باید کارکردی جامع و مانع داشته باشد. همچنین برای خرید نرم‌ افزار CRM بهتر است از یک نرم‌افزار بومی و طراحی‌شده با مدل کسب‌وکار خود استفاده کنید. بدین‌منظور، نرم افزار CRM پیام گستر به‌عنوان رهبر بازار در این حوزه توانسته الگوی مناسبی برای رقبا و همراه شایسته‌ای برای کسب‌وکارها باشد.

افزایش فروش و جذب مشتری

همه شرکت‌های موفق بر این استراتژی اتفاق‌نظر دارند که ۸۰٪ فروش آن‌ها از طریق ۲۰٪ از مشتریان آن‌ها انجام می‌شود. در همین راستا، سال‌هاست که اهداف شرکت‌های تجاری موفق از جذب مشتریان جدید به حفظ مشتریان فعلی (وفادار) تغییر کرده است. نظریه جدید می‌گوید اگر مشتریان قبلی را حفظ و آن‌ها را به مشتریان وفادار تبدیل کنید، ضمن افزایش سود، آن‌ها به عوامل بازاریابی برای بنگاه اقتصادی شما بدل خواهند شد.

با استفاده از یک نرم افزار CRM کاربردی و حرفه‌ای می‌توانید سوابق و اطلاعات مشتریان را ثبت و در کمترین زمان ممکن به آن دسترسی پیدا کنید. همین امر موجب می‌شود تا شما قادر به حفظ مشتریان وفادار خود باشید و از ریزش آن‌ها جلوگیری کنید. همچنین برای شناخت مشتریان جدید می‌توانید از پایگاه داده‌های خود، مشتریان بالقوه را پیدا و آن‌ها را از حالت بالفعل به وفادار تبدیل کنید.

معرفی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

بدون دیدگاه


ذهن ما همیشه و حتی در هنگام خواب هم در حال تحلیل و بررسی داده‌های حسی، شنیداری و دیداری است که در روزمره‌مان دریافت می‌کند. در همین زمان‌ها ممکن است خواسته‌ها و آرزوهایی داشته باشیم که در این شلوغی و در تودرتوهای ذهن‌مان گیر کرده باشد یا پاک‌کن فراموشی محوشان کرده باشد. با این حال چگونه می‌توانیم خواسته‌ها و آرزوهایمان را از خطر فراموشی و هیاهوی روزمره در امان نگه‌داریم؟ کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در یافتن پاسخ این سؤال به ما کمک می‌کند. در ادامه با معرفی این کتاب تأثیرگذار با ما همراه باشید.

شناسنامهٔ کتاب

عنوان کتاب: بنویس تا اتفاق بیفتد (write it down, make it happen)

نویسنده: هنریت آن کلاوسر (Henriette Anne Klauser)

تعداد صفحات: ۲۲۳

دربارهٔ کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

خانم کلاوسر ازجمله معلم‌های کاربلد حوزه‌ٔ موفقیت شخصی است که در کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد، یک روش ساده ولی مهم برای دستیابی به خواسته‌های شخصی را آموزش می‌دهد. همان‌طور که از عنوان کتاب هم معلوم است این روش، «نوشتن» است. ایشان برای آنکه به مخاطب نشان بدهد که نوشتن چرا و چگونه می‌تواند زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار بدهد، به سراغ کسانی رفته‌ که تأثیر استفاده از این مهارت را بعینه دیده‌اند، و در نوزده فصل داستان هرکدام از این افراد را روایت می‌کنند که ضمن بازگو کردن داستان، توضیحات تکمیلی در مورد چگونه نوشتن را آموزش می‌دهند. ماجرا‌هایی که در هر فصل رخ می‌دهد و شخصیت‌هایی که با آنها آشنا می‌شویم به‌قدری ساده، معمولی و ملموس هستند که مخاطب به‌خوبی این نکته را در می‌یابد که برای رسیدن به خواسته‌هایش لازم نیست انسانی با ویژگی‌های ذاتی منحصربه‌فردی باشد؛ بلکه می‌تواند با تبدیل کردن نوشتن به عادتی روزانه، به خواسته‌هایش برسد و به آدم موفق و البته خوشحالی بدل شود. در پایان هر فصل، بعد از تحلیل‌های نویسنده از ماجرای هر فصل و شخصیت موردنظر، تمرین‌هایی مربوط به آموزش‌های همان فصل قرار دارد که انجام آنها به یاگیری بیشتر کمک می‌کند.

آیا این کتاب برای شماست

با توجه به اهمیت مهارت نوشتن در تحقق بخشیدن به خواسته‌های فردی، خواندن این کتاب به همه‌ٔ افراد در موقعیت‌های شغلی و اجتماعی مختلف توصیه می‌شود بخصوص کسانی که به‌شدت به‌دنبال دستیابی به خواسته‌هایشان هستند. همچنین با توجه به آموزش مهارت‌هایی که پیرامون چگونه نوشتن ارائه شده این کتاب می‌تواند برای کسانی که کارشان نوشتن است یا به نوشتن علاقه‌مندند مفید باشد.

دربارهٔ نویسنده

دکتر هنریت آن کلاوسر نویسندهٔ کتاب‌های پرطرفدار «با هر دو طرف مغزت بنویس» و «قلبت را روی کاغذ بیاور» است. ایشان در دانشگاه‌های واشنگتن، سیاتل، کالفرنیا، لتبریج و فورد تدریس کرده‌اند. و هر سال برای شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا کارگاه‌هایی دربارهٔ نوشتن، تعیین هدف و ایجاد رابطه برگزار می‌کنند.

بخش‌هایی از کتاب

زمانی که اهداف‌تان را می‌نویسید، از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژی‌زا و طرح‌های مختلف تراوش خواهد کرد، این‌ها خبر‌های خوبی هستند، اما اگر آنها را ضبط یا مرور نکنید، بهترین نقشه‌ها و طرح‌های شما به دست فراموشی سپرده خواهند شد.

تا ندانی چه می‌خواهی، نمی‌توانی به آن دست‌یابی. نوشتن باعث می‌شود تصور روشنی از خواستهٔ خود پیدا کنی. خدا می‌تواند چیزی را که می‌خواهی به تو بدهد اما خودت باید به روشنی بدانی چه می‌خواهی.

تغییر محل و محیط نوشتن بسیار مؤثر است به‌ویژه رفتن به جایی که آب هست، چون آب باعث یونیزه شدن منفی هوا و افزایش خلاقیت می‌شود.


ام اس (Multiple sclerosis) یا (MS) به‌طور کلی نوعی بیماری خودایمنی است که روی مغز و طناب نخاعی در سیستم اعصاب مرکزی اثر می‌گذارد. این بیماری در زنان بیشتر دیده می‌شود. در بیشتر جوامع، نرخ ابتلای زنان به ام اس بیشتر از مردان است. علائم ام اس در زنان می‌تواند به‌صورت متفاوتی ظاهر شود. اما علائم مشابه زیادی هم در میان مردان و زنان وجود دارد. در این مقاله، درباره علائم ام اس در زنان و نشانه‌های مشترک این بیماری در زنان و مردان خواهیم گفت.

علائم ام اس در زنان و مردان به‌طور مشترک چیست؟

به‌طور کلی، علائم ام اس در زنان و مردان مشابه است، اما ناحیه و شدت تخریب اعصاب ناشی از التهاب می‌تواند، این علائم را تحت تأثیر قرار دهد. تعدادی از رایج‌ترین علائم ام اس در زنان و مردان به شرح زیر است:

۱. علائم مرتبط با ماهیچه

در بیماری ام اس، سلول‌های ایمنی بدن به سیستم عصبی حمله می‌کنند. این مشکل می‌تواند در مغز، طناب نخاعی یا اعصاب بینایی به‌وقوع بپیوندد. در نتیجه، بیماران علائمی را در ماهیچه‌ها هم احساس خواهند کرد:

 • اسپاسم یا گرفتگی ماهیچه‌ای؛
 • بی‌حسی؛
 • مشکل حفظ تعادل بدن و فقدان هماهنگی میان ماهیچه‌ها؛
 • دشواری در حرکت دادن دست و پا؛
 • قدم برداشتن نامتعادل و مشکل در راه رفتن؛
 • ضعف یا لرزش در یک یا هر دو پا و دست.

۲. علائم مرتبط با چشم‌ها

مشکلات بینایی هم می‌تواند در مردان و زنان رخ دهد. مثلا:

 • از دست دادن بینایی به‌صورت جزئی یا کامل که معمولا در یک چشم رخ می‌دهد؛
 • احساس درد هنگام حرکت دادن چشم‌ها؛
 • دوبینی؛
 • تاری دید؛
 • حرکات غیرارادی چشم؛
 • مشکلات عمومی در چشم و بینایی.

همه این علائم ناشی از آسیب‌هایی است که به بخش‌هایی از مغز با مسئولیت ایجاد کنترل و هماهنگی دید به‌وجود می‌آید.

۳. علائم مرتبط با تغییرات دفع ادرار و مدفوع

تغییرات دفع ادرار و مدفوع - علائم ام اس در زنان

نارسایی مثانه و علائم روده معمولا در مسیرهایی از سیستم عصبی به‌وجود می آید که ماهیچه‌های روده و مثانه را کنترل می‌کنند. علائم مشکلات روده و مثانه در ام اس به شکل زیر است:

۴. بی‌حسی یا درد

احساس کرختی، مورمور شدن و درد در بدن بسیاری از مبتلایان به ام اس به‌وجود می‌آید. این علائم معمولا در نقاط مختلف بدن یا برخی از اندام‌های خاص ایجاد می‌شود. گاهی‌اوقات، احساس درد شبیه سوزن‌سوزن شدن یا سوزش است. بر اساس تحقیقات، بیش از نیمی از مبتلایان به ام اس، شکلی از درد را در طول بیماری خود احساس خواهند کرد.

درحالی‌که برخی از انواع درد مستقیما نتیجه وقوع ام اس در بدن است، اما بعضی از اشکال درد هم از عواقب جانبی اثرات این بیماری روی بدن است. مثلا، عدم تعادل در راه رفتن می‌تواند باعث دردی شود که نتیجه فشار روی مفاصل است.

۵. مشکلات مرتبط با تکلم یا بلع

افراد مبتلا به ام اس دچار مشکلاتی در صحبت کردن هم می‌شوند. از علائم رایج در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • صحبت کردن به صورت بریده‌بریده و غیرواضح؛
 • از دست دادن توانایی کنترل صدا؛
 • کاهش سرعت ادای جملات و کلمات؛
 • ایجاد تغییرات در کیفیت صحبت کردن، مثلا صداهای بلند یا کم آوردن نفس هنگام حرف زدن.

آسیب‌های ام اس روی بلع هم اثر می‌گذارد. به‌همین‌خاطر، جویدن و انتقال مواد غذایی به قسمت عقب دهان کمی سخت می‌شود. این آسیب‌ها در انتقال غذا به مری و معده هم اثر می‌گذارد.

۶. علائم مرتبط با مغز و اعصاب

طیفی از علائم مرتبط با مغز و اعصاب هم با ابتلا به ام اس در بدن مردان و زنان به‌وجود می‌آید:

 • کاهش بازه توجه و حواس فرد؛
 • فقدان حافظه؛
 • ناتوانی در جمع و جور کردن افکار و قضاوت؛
 • مشکل در استدلال یا حل مسئله؛
 • افسردگی به‌خاطر وارد شدن آسیب به بخش‌های مخصوص کنترل اعصاب یا فشار و ترس ناشی از ابتلا به بیماری؛
 • نوسانات خُلقی؛
 • سرگیجه، عدم تعادل، حالتی که انگار همه‌چیز دور سرتان در حال دوران و چرخش است (گیج رفتن شدید).

۷. مشکلات جنسی

ممکن است مشکلات جنسی هم به‌عنوان یکی از علائم ام اس در مردان و زنان به‌وجود آید. مثلا:

 • کاهش میل جنسی؛
 • کاهش تحریک اندام تناسلی؛
 • ارگاسم‌های کمتر یا خفیف‌تر.

در زنان، احتمال کاهش ترشحات واژینال در هنگام آمیزش و درد هم وجود دارد.

علائم ام اس در زنان چیست؟

علائم ام اس در زنان - بیماری

علائمی که به‌واسطه ام اس فقط در زنان به‌وجود می‌آید، بیشتر ناشی از تغییر سطح هورمون‌های زنانه است. برخی از دانشمندان معتقد هستند که کاهش سطح تستسترون، نقش مهمی در این میان ایفا می‌کند. برخی دیگر هم فکر می‌کنند که نوسانات هورمونی باعث بروز مشکلات می‌شود. در هر حال، برای رسیدن به نتیجه‌گیری درباره وقوع علائم ام اس در زنان، نیاز به پژوهش‌های بیشتری وجود دارد. علائم اصلی که فقط زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شامل مشکلات قاعدگی، علائم مرتبط با بارداری و مشکلات یائسگی است.

۱. مشکلات مرتبط با قاعدگی

تحقیقات نشان می‌دهد، برخی از زنان در دروان قاعدگی دچار علائم شدیدتری از ام اس می‌شوند. علت احتمالی، کاهش سطح استروژن در دروان قاعدگی است. از نشانه‌های ام اس که در دوران قاعدگی زنان شدیدتر می‌شود، باید به ضعف، عدم تعادل، افسردگی و خستگی اشاره کرد.

۲. مشکلات مرتبط با بارداری

خبر خوبی برای زنان مبتلا به ام اس وجود دارد: پژوهش‌ها حاکی از آن است که ام اس باعث ناباروری نمی‌شود. یعنی با ابتلا به ام اس، مانعی برای بارداری و زایمان یک نوزاد سالم وجود ندارد. خبر بهتر این است که در دوران بارداری به‌ویژه در سه ماهه دوم و سوم، زنان مبتلا به ام اس، علائم کمتری از این بیماری را احساس می‌کنند. به‌عبارت دیگر، نشانه‌های ام اس بهبود پیدا می‌کند یا به درجه‌ مطلوبی از ثبات می‌رسند. البته بعد از زایمان، اوضاع به شکل سابق باز می‌گردد.

۳. مشکلات مرتبط با یائسگی

بسیاری از مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بعد از یائسگی، علائم ام اس در زنان وخیم‌تر می‌شود. علت این مشکل، کاهش سطح استروژن در دوران بعد از یائسگی است. برخی از مطالعات خبر از اثرگذاری درمان جایگزینی هورمون (HRT) برای زنان یائسه دارد. البته این درمان در افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگری مانند سرطان سینه، بیماری قلبی و سکته مغزی نقش دارد. برای بررسی اثرگذاری درمان جایگزینی هورمون برای کاهش علائم ام اس بعد از یائسگی باید با پزشک مشورت شود.

کنترل علائم ام اس چگونه است؟

با وجود اینکه زنان بیشتر از مردان در خطر ابتلا به ام اس هستند، اما بیشتر علائم و نشانه‌های این بیماری در هر دو جنس مشابه است. تفاوت عمده نشانه‌های بیماری ام اس در زنان و مردان به‌خاطر تفاوت در سطح هورمون‌ها است؛ فرقی هم نمی‌کند که بیمار مبتلا به ام اس دچار چه علائم و نشانه‌هایی است، در هر حال، راهکارهایی برای کنترل این مشکلات وجود دارد. مثلا رعایت رژیم غذایی مناسب، ورزش کردن، ترک سیگار و نوشیدن افراطی الکل و استفاده از دارودرمانی در بلندمدت جزو این راهکارها هستند. برای رسیدن به حال بهتر و بهبود باید درباره راهکارهای داشتن زندگی سالم و درمان‌های مناسب با پزشک گفت‌وگو شود.

سلامتی ارزشمندترین دارایی انسان است


این روزها تعداد تبلیغات همسان (Native ads)،‌ به سرعت در حال رشد است. بسیاری از تبلیغ‌دهندگان، محصولات و خدمات خود را به کمک تبلیغات همسان، معرفی می‌کنند. حتی شرکت‌های رسانه‌ای قدیمی مانند شرکت فوربز (Forbes)، تقریبا ۳۰ درصد از درآمد خود را با استفاده از این روش، کسب می‌کند. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، ۶۰ درصد تبلیغات دیجیتالی، از نوع همسان بوده و این نوع تبلیغ، به سرعت بخش بزرگی از صنعت تبلیغات را از آن خود کرده است. در ادامه به اهمیت این نوع از تبلیغات و مزایا آن می‌پردازیم با ما همراه باشید.

اهمیت تبلیغات همسان

اهمیت تبلیغات همسان به‌عنوان بخشی از تبلیغات آنلاین، زمانی خود را نشان می‌دهد که توجه نسل هزاره را به خود جلب می‌کند. این نسل در واقع افرادی هستند که از بدو تولدشان، تجهیزاتی مانند تلفن‌همراه و وسایل رایانه‌ای وجود داشته است. از آنجایی‌که این نسل مجهز به ابزارهای خواندن محتواهای دیجیتالی هستند، مخاطبانی ایده‌آل برای تبلیغات همسان به حساب می‌آیند. آنها نسل رایانه‌های رومیزی نیستند که صرفا روی بنرهای تبلیغاتی کلیک کنند، بلکه در فضای اینترنت به دنبال محتواهای مورد نیازشان هستند و با سرعت در این فضا، حرکت می‌کنند. آنها هر محتوایی را که دوست داشته باشند، با دیگران به اشتراک می‌گذارند. این چیزی است که می‌تواند تبلیغات همسان را کارآمد کند. در واقع تبلیغات همسان، تبلیغاتی هستند که با ظاهر و ترکیب محتوای یک وب‌سایت منطبق‌اند و به طور هدفمند، مخاطبانی را که نیازمند خدمات تبلیغات خاصی هستند به سمت تبلیغ‌دهندهٔ آن خدمات، هدایت می‌کنند.

مزایا تبلیغات همسان‌

نمایش تبلیغات همسان‌

صاحبان محصولات و خدمات باید از محبوبیت روبه‌رشد تبلیغات همسان و مقدار اثرگذاری آن در جذب مشتری کاملا واقف باشند تا بتوانند با بهره‌گیری از این نوع تبلیغ در کنار روش‌های دیگر بازاریابی خود، محصولات و خدمات بیشتری به فروش برسانند. چنانچه قصد فروش محصول یا خدمتی را دارید، می‌توانید با استفاده از این نوع تبلیغ، مشتریان متعددی را جذب خود کنید. در ادامه ۸ مزیت تبلیغات همسان ارائه شده است:

۱. جلب توجه بیشتر

اگر قصد فروش محصول یا خدمتی را دارید، مسلما معیارهای عملکرد تبلیغات برایتان مهم است. تبلیغات همسان نسبت به تبلیغات بنری، بسیار بیشتر دیده می‌شوند. در واقع بنابر بررسی‌های آزمایشگاه‌های رسانه‌ای IPG،‌ که در زمینه بررسی ابداعاتی که فضای رسانه‌ای را تغییر می‌دهند، فعال است، تبلیغات همسان، ۵۳ درصد بیشتر از تبلیغات بنری دیده می‌شوند.

اگر شما از تبلیغات همسان در محتوایی که ارائه می‌دهید استفاده کنید، می‌توانید با مخاطبان خود، تعامل بیشتری داشته و به روش بهتری آنها را به خرید محصول‌تان تشویق کنید. دسترسی به مخاطبان با استفاده از این نوع تبلیغ، بسیار آسان‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

۲. جذابیت بیشتر

تبلیغات همسان جلوی بی‌حوصلگی و کسل شدن بازدیدکننده‌ها را می‌گیرد. مخاطبان وبسایت‌ها همیشه از دیدن تبلیغات، کلافه و بی‌حوصله می‌شوند. آنها پس از مدتی دیگر به سرعت از کنار این تبلیغات عبور می‌کنند. اما خواندن متون آموزنده‌ای که قصد آن تبلیغ محصولی است و این کار را کاملا محتاطانه انجام می‌دهد، می‌تواند نظر مشتریان بالقوه را به خود جلب کند.

تا زمانی که محتوای ارائه شده مربوط به موضوعات سایت‌های تبلیغ‌دهنده و همچنین جذاب باشد، می‌تواند مخاطب را با خود همراه کند و در نتیجه محصول شما به خوبی دیده و معرفی شود.

۳. مستتر بودن تبلیغ

بررسی‌ها نشان داده است که بیشتر مخاطبان، تبلیغات همسان را مقاله می‌دانند. در واقع بیشتر آنها نمی‌توانند به راحتی تشخیص دهند که کدام مطلب مقاله و کدام یک تبلیغ است. در ضمن مخاطبان، به محصولات یا خدماتی که به‌وسیلهٔ تبلیغات همسان معرفی شده‌اند، بیشتر می‌توانند اعتماد کنند و حتی اگر متوجه شوند با نوعی تبلیغ سروکار دارند، کمتر از کنار آن تبلیغ، بی‌توجه رد می‌شوند.

۴. تعامل بیشتر با مشتریان

تعامل بالا و به اشتراک گذاشتن اطلاعات سودمند، باعث می‌شود که شما به‌عنوان تبلیغ‌دهنده، فرصت مناسبی پیدا کنید تا با مشتریان‌تان دائما در ارتباط باشید. این ارتباط باعث می‌شود که به راحتی محصولات خود را به مخاطبان‌تان معرفی کنید و ارائه دهید. تعامل با مشتریان به شما کمک می‌کند با ذائقه و سلایق آنها آشنا شوید و افرادی را که نسبت به محصولات شما توجه نشان می‌دهند، شناسایی کنید. تعامل داشتن با مشتریان خاص خود، به شما کمک می‌کند که محصول خود را بهتر به دیگران معرفی کنید. زیرا مشتریان‌تان که ارتباط خوبی با شما برقرار کرده‌اند، اطلاعات محصول شما را با شبکه ارتباطی خودشان به اشتراک می‌گذارند. اگر شما محتوای تبلیغی‌تان را طوری آماده کنید که اثر خوبی روی مشتری داشته باشد، مطمئن باشید، بخشی از موفقیت‌های بازاریابی‌تان حاصل خواهد شد.

۵. به اشتراک گذاری بیشتر

بنابر بررسی محققان آزمایشگاه‌های رسانه‌ای آی‌پی‌جی ۳۲درصد احتمال دارد که مشتری‌ها، اطلاعات محصولی را که از طریق تبلیغات همسان، معرفی شده‌اند با دیگران به اشتراک بگذارند. در حالی‌که این امکان در تبلیغات بنری، فقط ۱۹ درصد است. بنابراین احتمال به اشتراک‌گذاری تبلیغات همسان، امتیازی عالی برای دیده شدن محتوای مربوط به محصول و پیشنهادهای ویژه‌ای است که در مورد آن می‌شود.

تبلیغات همسان را به‌راحتی می‌توان در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک گذاشت. این شبکه‌ها، مکانی هستند که نسل دیجیتالی مدام در آن حضور دارد و می‌تواند محتواهای ارائه شده را با دیگران هم به اشتراک بگذارد. شبکه‌های اجتماعی معمولا برمبنای ارائهٔ محتوا، بنا شده‌اند. بنابراین تبلیغات جذاب و آموزنده می‌توانند توجه افراد بسیاری را به خود جلب کنند. وقتی با به‌کارگیری تبلیغات همسان، اطلاعات سودمندی به مشتریان خود ارائه دهید، بدون شک این تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست خواهند شد و افراد بیشتری با محصولات شما آشنا می‌شوند.

۶. حفظ بیشتر مشتری بالقوه

تبلیغات همسان می‌تواند گزینه‌های مشتری‌پسند بیشتری فراهم کند. در واقع این تبلیغات با اطلاعات آموزنده‌ای که در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد، می‌تواند آنها را مدت زمان بیشتری در کنار خود نگه دارد. همین موضوع باعث می‌شود، مشتری به پیشنهادهای بیشتری که به وسیله تبلیغ‌دهنده ارائه می‌شود، توجه کند. از طرفی تبلیغات همسان مانند تبلیغات دیگر آزاردهنده نیست. تبلیغات مزاحم معمولا باعث دردسر کاربران می‌شوند و کسی تمایلی به دیدن آنها ندارد و هنگام مواجه شدن با این نوع تبلیغ،‌ به سرعت آن را می‌بندند. اما تبلیغات همسان با ارائه محتواهای جذاب و آموزنده نه‌تنها می‌توانند مشتریان را به‌راحتی به سمت خود جذب کنند، بلکه کاری می‌کنند که آنها در آینده باز هم به محتواهای وب‌سایت‌شان مراجعه کنند.

محتوای کارآمد تبلیغ همسان

نمایش تبلیغات همسان یکتانت در یکی از سایت‌های معتبر ایران

از آنجاکه تبلیغات همسان، ساده‌ترین شکل بازاریابی هستند، باید با نوع محتوا و نگارش‌تان، مخاطبان و البته مشتریان بالقوه را به سمت محصول مورد نظرتان جذب کنید. برای این کار هم باید نوشته‌ای ساده و قابل فهم داشته باشید. محتوای‌تان باید به گونه‌ای باشد که پیام خود را نه‌تنها جذاب، بلکه به طور رسا و واضح برساند.

برای نوشتن محتوای تبلیغات همسان، باید از نوع نگارش محتوای وبسایتی که قرار است تبلیغ در آنجا قرار گیرد،‌ پیروی کنید. عنوان جذابی برای محتوای خود انتخاب کنید و عنوان و عکسی را انتخاب کنید که مخاطب آن وبسایت، از خواندنش لذت ببرد و مشتاق باشد که آن را ادامه دهد. به عنوان مثال عنوانی که یک کاربر وب‌سایتی در حوزهٔ سرگرمی را جذب می‌کند با عنوانی که مورد توجه یک کاربر وب‌سایت خبرگزاری قرار می‌گیرد متفاوت است.

برای این کار باید مخاطب خود را به خوبی بشناسید. فقط با شناخت ویژگی‌ها و خواست مخاطبان خود، می‌توانید محتوای دلخواه آنها را بنویسید و به آنها نشان بدهید که چه فرقی با رقبای خود دارید. در ضمن باید دائم به محتوای خود و بازخوردهای آنها توجه نشان بدهید و چنانچه متوجه نقطه ضعفی در کار خود شدید، آن را به سرعت برطرف کنید.

برای به‌کارگیری تبلیغات همسان، یکتانت بهترین گزینه برای شماست. یکتانت، بزرگترین پلتفرم تبلیغات همسان ایران، با قابلیت تشخیص موضوعی صفحات وب، محتوای شما را در مرتبط‌ترین صفحات وب و تنها به بازار هدف‌تان نشان می‌دهد. علاوه بر این می‌توانید محدوده‌ٔ جغرافیایی مشخصی را انتخاب کنید و مخاطبان را به‌درستی هدف‌گیری کنید. مشاوران این پلتفرم تبلیغاتی، در ارزیابی کمپین‌های تبلیغات همسان و بهینه‌سازی آنها، قدم به قدم شما را همراهی می‌کنند.

اگر می‌خواهید در بزرگترین و معتبرترین رسانه‌های ایران حضور داشته باشید، معطل نکنید و همین امروز این روش تبلیغاتی فوق‌العاده را آزمایش کنید تا خودتان معجزهٔ آن را ببینید.

تبلیغات همسان یکتانت